skip to Main Content

Hội thảo Cơ chế chia sẻ lợi ích từ giảm phát thải khí nhà kính ở Tuyên Hóa

Ngày 6/1/2023, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Vùng Cao (CEGORN) tổ chức Hội thảo Cơ chế chia sẻ lợi ích từ giảm phát thải khí nhà kính tại huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Mục đích của Hội thảo nhằm:

  • Chia sẻ cập nhật thông tin về Chương trình REDD+ tại Việt Nam và Cơ chế chi trả giảm phát thải khí nhà kính từ rừng vùng Bắc Trung Bộ.
  • Thảo luận về thuận lợi và khó khăn trong việc chi trả Dịch vụ môi trường rừng từ nguồn REDD+ tại địa bàn huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Hội thảo có sự tham gia của gần 20 đại biểu, bao gồm các cán bộ chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, chủ rừng huyện và đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện, cùng đại diện xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị định Về chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) vừa được ban hành ngày 28/12/2022 vừa qua.

Chỉ sau 06 ngày sau khi Nghị định 107/2022 về Thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thoả thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ ban hành, PanNature đã tổ chức 02 buổi tập huấn cộng đồng và 01 Hội thảo cấp huyện để cập nhật thông tin chính sách mới nhất, hướng dẫn bà con địa phương bám sát cơ chế chi trả phí giảm phát thải, giúp bà con nắm vững quyền lợi và nghĩa vụ trong bảo vệ rừng và nhận chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hoạt động đặc biệt có ý nghĩa với các cộng đồng địa phương huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình vốn ít nhận được dịch vụ chi trả môi trường rừng, giúp cải thiện đời sống sinh kế bà con, đồng thời nâng cao trách nhiệm, nhận thức các cộng đồng bản địa sống dựa rừng.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Back To Top