skip to Main Content

Tập huấn Chia sẻ lợi ích từ giảm phát thải khí nhà kính cho cộng đồng Kim Hóa

Trong hai ngày 4 và 5 tháng 1 năm 2023, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức Khóa Tập huấn Chia sẻ lợi ích từ giảm phát thải khí nhà kính cho cộng đồng các thôn Kim Tân, Kim Trung, Kim Lũ 1 và Kim Lũ 2 của xã Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Khóa tập huấn được chia thành 2 hai ngày dành cho hai nhóm cộng đồng: Ngày 4/1 tập huấn cho cộng đồng hai thôn Kim Tân và Kim Trung; ngày 5/1 dành cho cộng đồng thôn Kim Lũ 1 và Kim Lũ 2.

Mục đích của khóa Tập huấn là nhằm:

  • Cung cấp kiến thức cho cộng đồng địa phương về cơ chế chia sẻ lợi ích từ nguồn kinh phí chi trả giảm phát thải khí nhà kính từ rừng.
  • Nâng cao năng lực cho cộng đồng tham gia giám sát thực hiện cơ chế chi trả giảm phát thải ở địa phương

Hoạt động tập huấn có sự tham dự của hơn 50 đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội của các thôn.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị định Về chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) vừa được ban hành ngày 28/12/2022 vừa qua.

Một số hình ảnh Tập huấn ngày 4/1/2023 ở hai thôn Kim Tân và Kim Trung:

Một số hình ảnh Tập huấn ngày 5/1/2022 tại hai thôn Kim Lũ 1 và Kim Lũ 2:

Back To Top