Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.

Liên hệ

NV 31, Khu đô thị Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội +024-3556-4001 contact@nature.org.vn Mở cửa: 8:00 - 17:30 Thứ Hai - Thứ Sáu
  • Comments Off on PanNature và Kiểm lâm Sơn La hợp tác tăng cường hiệu quả quản lý bảo vệ rừng và đa dạng sinh học

Ngày 22/3/2024, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Chi cục Kiểm lâm Sơn La đã có buổi họp thảo luận về việc xây dựng thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hiệu quả quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Buổi họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Chi cục kiểm lâm, Ban quản lý các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La và đại diện PanNature.

Tại buổi họp, hai bên đã tập trung thảo luận về các nguyên nhân chính tác động đến rừng và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Sơn La, bao gồm: nạn phá rừng, săn bắn động vật hoang dã, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, khai thác và sử dụng tài nguyên thiếu hợp lý… Những khó khăn, thách thức cũng như những hỗ trợ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ thuật mà PanNature có thể đóng góp, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Sơn La để giải quyết vấn đề trên.

Cuộc họp cũng đi tới thống nhất một số nội dung ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, bao gồm:

  1. Hỗ trợ nâng cao năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học cho 100 cán bộ của các KBTTN, rừng đặc dụng – phòng hộ trên địa bàn: Điều tra đa dạng sinh học; xây dựng cơ cở dữ liệu; sử dụng các thiết bị điện tử trong tuần tra, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học;…
  2. Phối hợp xây dựng phương án quản lý bền vững hành lang kết nối giữa Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La và Rừng đặc dụng Tà Xùa (thực hiện Quyết định 1676 của UBND tỉnh)
  3. Xây dựng các chương trình bảo tồn loài đặc hữu, quý hiếm như: Vượn đen má trắng, Thông Xuân Nha, Sa mu dầu, Thông đỏ, Bách xanh…
  4. Xây dựng các chương trình hỗ trợ cộng đồng vùng đệm: Xây dựng quy ước quản lý bảo vệ rừng, giải pháp sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (quy chế quản lý quỹ cộng đồng) và các sáng kiến phát triển sinh kế bền vững.

Việc hợp tác giữa Chi cục Kiểm lâm Sơn La và Trung tâm Con người và Thiên nhiên được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, đồng thời mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Cập nhật

Cùng tham gia "Bớt củi - Giữ rừng"
Tham gia