skip to Main Content

60% doanh nghiệp FDI xả thải vượt quy chuẩn

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố một nghiên cứu theo đó, có tới 60% doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xả thải vượt quy chuẩn. Nhiều chuyên gia cảnh báo, nguồn vốn FDI vào Việt Nam từ các lĩnh vực nguy cơ gây ô nhiễm cao như dệt nhuộm, da giày, sắt thép.
Đọc tiếp

Góp ý Dự thảo Bộ luật Hình sự và Tố tụng Hình sự về Tội phạm về môi trường

Dựa trên những nghiên cứu, phân tích của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đối với các vụ việc gây ô nhiễm môi trường thời gian qua như Vedan (2008), Hào Dương (2013) và kết hợp khảo sát, nghiên cứu thực địa trường hợp Nicotex Thanh Thái (2013) và một số trường hợp ô nhiễm khác về xử lý vi phạm gây ô nhiễm môi trường[1], ngày 04/11/2015, PanNature đã gửi công văn tới Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Ủy ban Tư pháp Quốc Hội, Ủy ban Pháp luật Quốc Hội, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhằm góp ý cho Dự thảo Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự về Tội phạm về môi trường.
Đọc tiếp

Góp ý cho Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường

Dựa trên những nghiên cứu, phân tích của Trung tâm Con người và Thiên nhiên đối với các vụ việc gây ô nhiễm môi trường thời gian qua như Vedan (2008), Hào Dương (2013) và kết hợp khảo sát, nghiên cứu thực địa trường hợp Nicotex Thanh Thái (2013) và một số trường hợp ô nhiễm khác về yêu cầu bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường, ngày 04/11/2015, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi công văn tới Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Ủy ban Tư pháp Quốc Hội, Ủy ban Pháp luật Quốc Hội, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhằm góp ý cho Dự thảo Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự về bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường.
Đọc tiếp

Bản tin chính sách số 19: Tội phạm về môi trường

Bản tin Chính sách kỳ này được xuất bản trong khi Quốc hội đang đi đến cuối tiến trình sửa đổi bốn Bộ luật lớn là Hình sự, Tố tụng Hình sự, Dân sự và Tố tụng Dân sự. Trong đó, nhiều nội dung có liên quan đến mục tiêu cải cách tư pháp môi trường. Nội dung của Bản tin sẽ phân tích và kiến nghị một số khía cạnh quan trọng về chính sách, pháp luật hướng đến đảm bảo quyền tiếp cận môi trường công bằng, bình đẳng và an toàn cho mọi người dân.
Đọc tiếp

Bản tin Chính sách số 17, Quý 1 năm 2015

Nội dung Bản tin kỳ này nhìn nhận việc thực thi quyền môi trường theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vốn đã và đang được áp dụng trong quá trình thực thi quy chế dân chủ cơ sở. Theo đó, “dân biết” bao hàm việc tiếp cận và công khai thông tin môi trường; “dân bàn” tập trung vào khía cạnh phản biện và tham gia góp ý vào các hoạt động và chính sách liên quan; “dân làm” thảo luận về quyền và cơ chế tham gia của người dân trong bảo vệ môi trường và đảm bảo quyền môi trường; cuối cùng, “dân kiểm tra” nhìn nhận về công tác giám sát thực thi chính sách môi trường.
Đọc tiếp

Thực thi chính sách pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam nhìn từ khía cạnh tư pháp

Bài viết đề cập đến một số nguyên nhân dẫn việc chính sách pháp luật BVMT chưa được thực thi hiệu quả nhìn từ khía cạnh tư pháp và đưa ra một số đề xuất liên quan đến cải cách tư pháp, nhằm góp phần đảm bảo chính sách pháp luật BVMT được thực thi hiệu quả hơn.
Đọc tiếp

Người dân làng ung thư: “Ai cứu dân chúng tôi ?”

“Bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng nhìn từ khía cạnh cải cách tư pháp” là tên hội thảo đang diễn ra tại Hà Nội ngày 27/11. Báo cáo tại hội thảo do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho biết, hiện tượng vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trên diện rộng đã dẫn đến sự xuất hiện của những “làng ung thư”.
Đọc tiếp

Cần thêm những quy định đột phá hỗ trợ khởi kiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Lần đầu tiên Hiến pháp Việt Nam ghi nhận một quyền con người mới, đó là Quyền môi trường. Là luật chuyên ngành nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế để người dân thực hiện quyền con người của mình.
Đọc tiếp
Back To Top