skip to Main Content

Chương trình tọa đàm: Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam – Từ pháp luật đến thực tiễn

Bối cảnh phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh chóng và nhiều biến động trong những năm qua ở Việt Nam cho thấy, nhiều dự án phát triển chỉ mới đạt được được mục tiêu về kinh tế mà chưa đi đôi với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên như định hướng đã đề ra. Một trong những nguyên nhân làm cho việc triển khai các dự án phát triển một cách không hài hòa và bền vững đó là việc tuân thủ quy trình đánh giá tác động môi trường còn nhiều bất cập. Mặc dù hầu hết các dự án đầu tư đều đã thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường nhưng dường như vẫn chỉ là một “món đồ trang sức” do luật pháp về đánh giá tác động môi trường chưa đủ hiệu lực, thiếu hướng dẫn và nhân lực thực thi và chưa có cơ chế và sự tham gia của nhiều thành phần xã hội trong quy trình đánh giá, giám sát và phản biện. Thêm vào đó, việc coi trọng lợi ích kinh tế mà xem nhẹ những tác động tiêu cực về xã hội và môi trường một cách lâu dài ở cấp địa phương cũng làm cho công tác thực thi luật pháp về đánh giá tác môi trường nhiều khi mang tính hình thức. Một số dự án phát triển công nghiệp, cảng biển, khai thác khoáng sản, thủy điện và các khu vui chơi thể thao giải trí và du lịch gây ảnh hưởng lớn đến môi trường trong thời gian vừa qua là những ví dụ. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức chương trình tọa đàm “Đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam: Từ pháp luật đến thực tiễn” với mong muốn trao đổi, chia sẻ những ý kiến phản biện về vấn đề đánh giá tác động môi trường trong bối cảnh chính sách, pháp luật hiện tại. Qua đây, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm cơ sở để nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất các giải pháp hiệu quả hơn cho công tác đánh giá tác động môi trường nhằm góp phần hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

  • Thời gian: từ 14:00 đến 17:00 ngày 27 tháng 11 năm 2008
  • Địa điểm: Tại hội trường tầng 3, Trụ sở Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam. Số 53, Nguyễn Du, Hà Nội
  • Điều hành tọa đàm: PanNature/VUSTA

Chúng tôi kính mời các tổ chức, đơn vị, cá nhân quan tâm đến tham dự và chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm. Xin xác nhận sự tham gia của quý vị trước 17:00 ngày 26/11/2008 qua: Chị Đào Thu Hiền Email: hiendt@nature.org.vn Điện thoại: (04) 3556-4001, máy lẻ: 105. Nội dung chi tiết của chương trình tọa đàm

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top