skip to Main Content

ThienNhien.Net chuyển sang máy chủ mới

Trong tuần đầu tiên của tháng 3/2009, trang thông tin Con người và Thiên nhiên của PanNature gặp sự cố kỹ thuật và hoạt động không ổn định. Mặc dù phía quản trị máy chủ và nhà sản xuất phần mềm quản lý nội dung đã cùng phối hợp tích cực với PanNature để khắc phục, trang ThienNhien.Net vẫn không thể trở lại hoạt động bình thường trong vòng hơn 5 ngày liên tục. PanNature đã quyết định chuyển ThienNhien.Net sang một máy chủ khác hoạt động ổn định hơn để đảm bảo duy trì cung cấp thông tin cho độc giả được tốt hơn. Từ ngày 8/3/2009, trang thông tin đã trở lại hoạt động bình thường.

ThienNhien.Net

PanNature và Ban biên tập trang thông tin ThienNhien.Net xin được cáo lỗi cùng quý vị độc giả và đồng nghiệp vì sự cố ngoài mong muốn này. Chúng tôi rất mong được tiếp tục hợp tác với quý vị để đưa được nhiều thông tin, kiến thức về môi trường và bảo vệ thiên nhiên đến với đông đảo công chúng. Trân trọng. Trung tâm Con người và Thiên nhiên

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top