skip to Main Content

Diễn đàn thanh niên về phát triển bền vững

Trong hai ngày 28 – 29/03/2009, Trung tâm Con người và Thiên Nhiên (PanNature) đã tổ chức thành công Diễn đàn Thanh niên về Phát triển bền vững tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình. Sự kiện được tài trợ bởi Chương trình Việt Nam Thụy Điển về Phát triển bền vững môi trường – Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường – Bộ Kế hoạch Đầu tư cùng sự trợ giúp của Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) và Đại sứ quán Thụy Điển. Tham gia Diễn đàn có hơn 50 thanh niên, sinh viên đến từ 14 trường đại học và một số cơ quan môi trường. Họ là thành viên các mạng lưới/CLB tình nguyện môi trường, vì cộng đồng; các tình nguyện viên và thực tập sinh của PanNature.

Diễn đàn Thanh niên về Phát triển bền vững khép lại, đã được các thành viên đánh giá là bổ ích, thú vị. Đây là cơ hội để các bạn thanh niên, sinh viên có nhiều cơ hội học hỏi, chia sẻ thông tin và tiếp cận với thực tế nhiều hơn, cũng là cơ hội cho các nhóm làm quen và hợp tác trong tổ chức các hoạt động.

[altpwa user=PanNaturePhotos album=DienAnThanhNien32009]
This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top