skip to Main Content

Nhân giống các loài cây quý hiếm tại Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò

Là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có tính đa dạng sinh học cao với hơn 880 loài thực vật, 140 loài chim và nhiều loài thú, ếch nhái, bò sát, nhưng Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò cũng đang chịu nhiều sức ép từ các hoạt động tiêu cực của con người như phát nương làm rẫy, chặt gỗ lấy củi và chăn thả gia súc…

Nhằm nỗ lực bảo tồn nhiều loài cây quý hiếm tại khu vực này, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), trong năm 2010, đã tiến hành nhân giống thử nghiệm một số loài cây gỗ quý hiếm bằng phương pháp sinh dưỡng (giâm hom), kết quả rất khả quan. Cụ thể, các hom giâm thuộc loài Thông Pà Cò (Pinus kwangtungensis), Thông đỏ Bắc (Taxus chinensis), Dẻ tùng sọc trắng (Amentotaxus argoteania), Pơ mu (Fokienia hodginsii) đều phát triển rất tốt. Toàn bộ số hom ngay sau đó đã được chuyển sang bầu để theo dõi và chăm sóc.

Tiếp nối thành công trong năm 2010, đầu năm nay, Trung tâm tiếp tục nhân giống các loài cây quý hiếm với số lượng lớn hơn, đặc biệt Trung tâm tiến hành nhân giống thử nghiệm loài Thông Pà Cò bằng cả hai phương pháp giâm hom và gieo hạt ở các điều kiện thông thường. Kết quả thật bất ngờ, tỷ lệ hạt nảy mầm đạt tới 80% và tỉ lệ cây con sống sót sau một tháng đưa vào bầu đạt trên 50%. Dự kiến, số cây con này sẽ sớm được đưa vào trồng kiểm chứng ngoài tự nhiên.

Không chỉ chú trọng bảo tồn các loài cây quý hiếm, Trung tâm còn nhân giống thử nghiệm hai loài rau rừng có giá trị kinh tế cao là rau bò khai (Erythropalum scandens Blume) và rau sắng (Melientha suavis) nhằm tạo thêm sinh kế cho người dân. Ngoài ra, cán bộ Trung tâm cũng đã tổ chức nhiều đợt tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật, giúp các hộ gia đình người dân địa phương thiết lập vườn ươm nhân giống rau bò khai. Hiện đã có một số hộ gia đình đăng ký áp dụng mô hình này.

Dự kiến, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống vườn ươm tại Khu BTTN Hang Kia – Pà Cò nhằm nhân giống thử nghiệm nhiều loài cây quý hiếm, có giá trị, vừa phục vụ mục tiêu bảo tồn, vừa giúp người dân cải thiện nguồn sinh kế, giảm sự phụ thuộc và sức ép lên tài nguyên rừng.

Một số hình ảnh hoạt động nhân giống các loài cây quý hiếm của Trung tâm tại Khu BTTN Hang Kia- Pà Cò:

[altpwa user=PanNaturePhotos album=NhanGiongCacLoaiQuyHiem]

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top