skip to Main Content
Cộng đồng Tham Gia Quản Lý Và Bảo Vệ Rừng ở Ngọc Sơn – Ngổ Luông

Cộng đồng tham gia quản lý và bảo vệ rừng ở Ngọc Sơn – Ngổ Luông

Chương trình do kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, giới thiệu các hoạt động của cộng đồng địa phương đang tham gia quản lý và bảo vệ rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông. Trung tâm Con người và Thiên nhiên và Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã thế giới (FFI) hiện đang phối hợp với các đối tác địa phương hỗ trợ triển khai các mô hình đồng quản lý rừng đặc dụng tại đây. Dự án do Cộng đồng châu Âu (EC) và Quỹ Ford tài trợ.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top