skip to Main Content

Trí khôn của người đâu?

Câu chuyện cổ tích “Trí khôn của ta đây” đã gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ người Việt. Trí khôn, trí thông minh năm nào của loài người đã từng khiến loài hổ phải khâm phục. Tuy…

Đọc tiếp

Luật Môi trường căn bản của Nhật Bản

Tháng 11 năm 1993, Luật Môi trường căn bản đã được ban hành để vạch ra một hướng đi mới cho các chính sách môi trường của Nhật Bản. Mục tiêu chính của Luật là bảo vệ môi trường, bằng cách công nhận nó là hệ thống hỗ trợ cuộc sống thiết yếu của con người và truyền lại cho các thế hệ tương lai. Mục tiêu này kỳ vọng đạt được bằng cách xây dựng một xã hội bền vững về kinh tế mà không gây tổn hại cho môi trường, đồng thời đóng góp tích cực vào việc bảo tồn môi trường toàn cầu.
Đọc tiếp

Voi Tây Nguyên: Quần thể suy giảm đe dọa sự tồn vong

Với thông tin tập hợp từ báo chí, cổng thông tin bộ ngành liên quan cũng như  địa phương trong 5 năm trở lại đây, cùng kết quả khảo sát của các chuyến đi thực địa và phỏng vấn chuyên gia, tài liệu này phân tích thực trạng bảo tồn voi ở Tây Nguyên đồng thời đưa ra các khuyến nghị với hy vọng góp một phần cải thiện bức tranh bảo tồn voi ở Tây Nguyên.
Đọc tiếp
Back To Top