skip to Main Content
PanNature Nhận Giấy Khen Của Sở NN Và PTNT Hòa Bình

PanNature nhận giấy khen của Sở NN và PTNT Hòa Bình

Đầu tháng 1/2013, Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định tặng giấy khen cho 29 tập thể và 42 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác quản lý, bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh năm 2012. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã vinh dự được nhận giấy khen này. 

nhangiaykhen
Ông Bùi Bình Yên – Giám đốc Khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông trao giấy khen cho đại diện PanNature

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án Sự tham gia của các tổ chức bảo tồn địa phương trong quản lý rừng đặc dụng do EU và quỹ Ford tài trợ,  PanNature đã có nhiều hoạt động thúc đẩy cộng đồng tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Ngọc Sơn – Ngổ Luông như  hỗ trợ thành lập và thúc đẩy  hoạt động các tổ chức bảo tồn ở các xóm, phát triển sinh kế cho người dân, nâng cao nhận thức cộng đồng…

Thành công  lớn nhất của dự án là đã tạo dựng được lực lượng bảo vệ rừng ngay tại địa bàn, hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ kiểm lâm. Kết quả tổng kết năm 2012 cho thấy số vụ vi phạm đã giảm tới gần 80% so với 2011.

Bên cạnh PanNature, trong khuôn khổ dự án còn có 1 tập thể và 2 cá nhân cũng được nhận giấy khen của Sở NN &PTNT Hòa Bình về những đóng góp của mình trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Khu BTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông gồm Ban Tự quản Lâm nghiệp Xóm Khú (xã Ngọc Sơn), ông  Bùi Văn Vọng  – Cán bộ Nông Lâm xã Ngọc Sơn và ông Bùi Ngọc Thiên – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tự Do.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top