skip to Main Content
Liên Minh Đất Rừng Khởi động Các Dự án Do Oxfam Anh Tài Trợ

Liên minh Đất rừng khởi động các dự án do Oxfam Anh tài trợ

Ngày 24/02/2014, tại Huế, Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), thay mặt Ban Điều hành Liên minh Đất rừng (FORLAND) đã chủ trì cuộc họp thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2014 do Oxfam Anh tài trợ. Tham dự cuộc họp có đại diện nhà tài trợ – tổ chức Oxfam Anh và đại diện của các tổ chức thành viên FORLAND.

Liên minh Đất rừngđược thành lập vào năm 2010, bao gồm các tổ chức phi chính phủ có cùng mục tiêu chung là góp phần đảm bảo cho người dân miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận công bằng, quản lí và sử dụng hiệu quả và hưởng lợi bền vững từ đất và rừng để ổn định và phát triển sinh kế. Từ khi thành lập đến nay, Liên minh Đất rừng đã triển khai nhiều hoạt động vận động chính sách dựa vào bằng chứng về rà soát, thu hồi đất đai của các nông lâm trường quốc doanh nhằm tạo quỹ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, và giao đất giao rừng cho người dân.

Thảo luận kế hoạch thực hiện các IBP - Ảnh: Hoàng Tú Anh
Thảo luận kế hoạch thực hiện các IBP – Ảnh: Hoàng Tú Anh

Từ năm 2014, Liên minh Đất rừng thống nhất lấy tên gọi là FORLAND với sự tham gia của 6 tổ chức: Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lí Tài nguyên (CORENARM), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD); Qũy Phát triển nông thôn và giảm nghèo (RDPR); Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển (CIRD); Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển Bền vững (CRCSD).

Trong năm 2014, FORLAND thực hiện 4 dự án dựa vào vấn đề (IBP)do Oxfam Anh tài trợ với tổng kinh phí 2.955.000.000 VNĐ,bao gồm: i) “Thúc đẩy vận động chính sách và rà soát thu hồi đất đai, rà soát nông lâm trường và giải quyết bất cập của giao đất giao rừng” do CIRD chủ trì; ii) “Tham vấn cộng đồng và vận động chính sách về luật bảo vệ phát triển rừng 2004” do CRD chủ trì; iii) “Lồng ghép giới trong luật bảo vệ phát triển rừng và các văn bản dưới luật liên quan” do CSRD chủ trì; iv)“Đánh giá hiện trạng tranh chấp và xung đột quyền sử dụng đất trong hệ thống khu bảo tổn Việt Nam” do PanNature chủ trì.

Cuộc họp đã thống nhất chỉnh sửa một số nội dung của các IBPs bám sát mục tiêu và các tiêu chí chung của Liên minh. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động cho quá trình vận động chính sách của Liên minh trong năm 2014. Liên minh cũng thống nhất bầu ra 1 điều phối viên, một cán bộ MEL (giám sát đánh giá và học hỏi) và một cán bộ truyền thông nhằm thúc đẩy chiến lược hành động và phát huy hiệu quả các dự án của FORLAND trong thời gian tới.

Cuộc họp cũng là dịp để các tổ chức thành viên và đại diện nhà tài trợ trao đổi những vướng mắc, hạn chế và những điểm cần phát huy trong các IBPs và quá trình thực hiện dự án nhằm đạt được mục đích tối ưu mà liên minh đã đề ra.

Nguồn: CORENARM

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top