skip to Main Content
Hội Thảo Tập Huấn: Phương Pháp định Lượng Trong Nghiên Cứu Chính Sách

Hội thảo tập huấn: Phương pháp định lượng trong nghiên cứu chính sách

Tiếp sau khóa tập huấn giới thiệu “Các phương pháp nghiên cứu chính sách” diễn ra vào tháng 4 vừa qua, trong hai ngày 16 và 17/10, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tiếp tục phối hợp với Oxfam tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp định lượng trong nghiên cứu chính sách” nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự/NGOs về nghiên cứu, phân tích chính sách.

Các học viên tại buổi tập huấn (Ảnh: PanNature)
Các học viên tại buổi tập huấn (Ảnh: PanNature)

Những năm gần đây, các tổ chức xã hội dân sự/NGOs đã và đang tham gia một cách tích cưc vào các hoạt động nghiên cứu, giám sát và phản biện chính sách, pháp luật ở nhiều lĩnh vực. Các nghiên cứu chứng thực được áp dụng rộng rãi, gồm cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.

Đặc điểm chung là NGOs thường áp dụng cách tiếp cận nghiên cứu trường hợp (case-study) với quy mô nhỏ, có nhiều hạn chế về khả năng cung cấp các dữ liệu/số liệu thống kê minh họa cho các quan sát và đánh giá về nội dung nghiên cứu. Tuy nhiên bên cạnh phương pháp định tính, nghiên cứu định lượng có giá trị và ý nghĩa quan trọng cho việc khẳng định tính đúng đắn và độ tin cậy của các đánh giá chính sách dựa trên các dữ liệu tính toán, góp phần thuyết phục các đối tượng tiếp nhận kết quả nghiên cứu.

Nhận thấy thực tế này, PanNature tổ chức khóa tập huấn nhằm cung cấp cho học viên các hiểu biết và kỹ năng cơ bản về các phương pháp định lượng có thể áp dụng cho nghiên cứu chính sách.

Hơn 20 học viên là cán bộ các tổ chức NGO của Việt Nam, cơ quan nghiên cứu, tổ chức cộng đồng đã tham gia khóa tập huấn. Đây cũng là dịp để các NGOs duy trì và mở rộng mạng lưới chia sẻ thông tin, mối quan tâm giữa các tổ chức xã hội về nghiên cứu và vận động chính sách; đề xuất thực hiện các phối hợp nghiên cứu chính sách thông qua các tài trợ nhỏ.

Sau khóa tập huấn, PanNature mong muốn sẽ tiếp tuc phối hợp với các tổ chức đối tác triển khai một số chủ đề nghiên cứu chính sách liên quan ở Việt Nam.

Tài liệu tập huấn:

Chương trình tập huấn

Phương pháp nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu chính sách

(Giảng viên Đặng Ngọc Quang)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top