skip to Main Content
Hội Thảo “Nông Nghiệp Bền Vững ứng Phó Với Biến đổi Khí Hậu: Sự Tham Gia Của Nông  Dân Và Vai Trò Của Chính Sách”

Hội thảo “Nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu: Sự tham gia của nông dân và vai trò của chính sách”

Ngày 27/01/2015, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo “Nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu: Sự tham gia của nông dân và vai trò của chính sách” nhằm chia sẻ khung chính sách và kinh nghiệm thực tế về phát triển nông nghiệp bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu ở Lai Châu.

Hình ảnh Hội thảo. (Ảnh: PanNature)
Hình ảnh Hội thảo. (Ảnh: PanNature)

Đây là hoạt động nằm trong Dự án “Biến đổi khí hậu và người dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc” do Cơ quan CISU Đan Mạch tài trợ nhằm hỗ trợ cộng đồng nông dân ba tỉnh (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) cải thiện khả năng tiếp cận thông tin về các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy việc lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu trong công tác hoạch định chính sách phát triển tại địa phương, đặc biệt là kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Tại Hội thảo, đại diện các Sở, ngành tỉnh Lai Châu đã trình bày những thuận lợi, khó khăn trong việc nghiên cứu, triển khai, lồng ghép các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu trong từng lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, qua đó tạo cơ sở cho việc thảo luận, gợi mở giải pháp xây dựng chính sách liên quan. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng đóng góp ý kiến về những vấn đề trọng tâm, cách thức tổ chức và triển khai các hoạt động của Dự án tại tỉnh Lai Châu nhằm nâng cao nhận thức và năng lực cho các hộ nông dân đối với nông nghiệp bền vững trước bối cảnh biến đổi khí hậu.

Tài liệu Hội thảo:

Chương trình Hội thảo

Giới thiệu PanNature

Các giải pháp canh tác ngô bền vững trên đất dốc vùng miền núi phía Bắc
Ông  Lê Việt Dũng, Ông  Nguyễn Quang Tin, Ông Đỗ Trọng Hiếu, Viện KHKT Nông nghiệp Miền núi phía Bắc

Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) và đề xuất các giải pháp đối với ngành nông nghiệp
Ông Nguyễn Văn Sáu – PGĐ Sở TN&MT Lai Châu

Tham luận phát triển sản xuất nông lâm nghiệp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
Sở NN&PTNT Lai Châu

Các nghiên cứu và triển khai các tiến bộ kỹ thuật hướng tới Nông nghiệp bền vững ở Lai Châu
TS. Nguyễn Trường An, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top