skip to Main Content
Thúc đẩy Thực Hiện ICCA Tại Đông Nam Á

Thúc đẩy thực hiện ICCA tại Đông Nam Á

Trao đổi kiến thức và Tăng cường năng lực về Người dân thiểu số và Khu bảo tồn do Cộng đồng quản lý (Indigenous peoples and community conserved territories and areas – ICCA) là sự kiện đang diễn ra tại Lombok, Indonesia từ ngày 17 đến 22 tháng 8 năm 2015.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ ICCA Toàn cầu (GIS) tại khu vực Đông Nam Á, một sáng kiến hỗ trợ để thúc đẩy ICCA tại ít nhất 26 quốc gia trên thế giới trong đó có Indonesia, Phillipin, Malaysia và Việt Nam tại Đông Nam Á.

Tham gia sự kiện gồm có đại diện người dân tộc thiểu số, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội cùng đại diện cơ quan điều phối chương trình quốc gia của Quỹ môi trường Toàn cầu (GEF).

Tại sự kiện, các đại biểu chia sẻ và thảo luận về các kinh nghiệm quản lý, quản trị ICCA, đặc biệt là các cơ hội và rủi ro liên quan đến việc thừa nhận và ủng hộ của chính sách cũng như thực tiễn triển khai tại các quốc gia. Ngoài ra, các công cụ và các kỹ năng hữu ích trong thúc đẩy và quản lý ICCA cũng được thảo luận tại sự kiện.

Ảnh: Hoàng Xuân Thủy/PanNature
Ảnh: Hoàng Xuân Thủy/PanNature
Ảnh: Hoàng Xuân Thủy/PanNature
Ảnh: Hoàng Xuân Thủy/PanNature

Từ sự kiện này, một tài liệu tổng hợp các kinh nghiệm, bài học của các quốc gia sẽ được biên soạn một cách hệ thống nhằm hướng dẫn các quốc gia thúc đẩy và quản trị ICCA.

Hiện nay Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đang thực hiện nghiên cứu khả thi việc triển khai ICCA tại Xín Mần, Hà Giang và lên kế hoạch, đề xuất sáng kiến thúc đẩy ICCA tại Việt Nam. Tham gia sự kiện, đại diện PanNature cũng đã chia sẻ kinh nghiệm về ICCA ở Việt Nam đồng thời tiếp thu các bài học từ các quốc gia để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và thúc đẩy ICCA ở Việt Nam trong thời gian tới.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top