skip to Main Content
PanNature Chính Thức Là Thành Viên Hiệp Hội ICCA

PanNature chính thức là thành viên Hiệp hội ICCA

Ngày 07/01/2016, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) chính thức trở thành một trong số gần 100 thành viên của Hiệp hội các khu bảo tồn do cộng đồng và người bản địa quản lý (ICCA – Indigenous peoples’ and community conserved territories and areas).

Sáng kiến ICCA hướng tới thúc đẩy sự thừa nhận và hỗ trợ các khu bảo tồn do cộng đồng và người bản địa quản lý (ICCAs) ở cấp độ vùng, quốc gia và thế giới. Thành viên Hiệp hội ICCA bao gồm các tổ chức của người bản địa (IPOs), các tổ chức cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự làm việc với người dân tộc thiểu số, cộng đồng người bản địa và các thành viên danh dự (các cá nhân có cùng mối quan tâm và chuyên môn liên quan đến ICCAs). Là một tổ chức quốc tế, Hiệp hội hiện đang hợp tác với Ban Công ước Đa dạng Sinh học, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ thuộc Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SGP), Trung tâm Giám sát Bảo tồn Thế giới (UNEP WCMC), IUCN, các tổ chức nghiên cứu và vận động chính sách, và các cơ chế Liên hợp quốc nhằm tăng cường quyền con người, người dân tộc thiểu số và cộng đồng bản địa.

Trong những năm gần đây, PanNature đã có một số hoạt động hợp tác với các thành viên trong Hiệp hội ICCA. Tháng 8 năm 2015, trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ ICCA Toàn cầu (GIS) tại khu vực Đông Nam Á – sáng kiến hỗ trợ thúc đẩy ICCA tại ít nhất 26 quốc gia trên thế giới, trong đó có Indonesia, Phillipine, Malaysia và Việt Nam – PanNature đã tham dự chương trình trao đổi kiến thức và tăng cường năng lực cùng với các tổ chức xã hội dân sự khác và các cơ quan chính phủ, các nhóm dân tộc ít người tại Lombok, Indonesia. Sự kiện đã mang đến cho PanNature nhiều ý tưởng mới về ICCA, phục vụ cho các hoạt động trong thời gian tới.

Với sự hỗ trợ từ Quỹ Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF), PanNature đã tiến hành khảo sát tính khả thi thúc đẩy ICCA tại khu bảo tồn cộng đồng, huyện Xín Mần (Tỉnh Hà Giang) trong năm 2015
Với sự hỗ trợ từ Quỹ Đối tác về các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF), PanNature đã tiến hành đánh giá khả thi mô hình khu bảo tồn cộng đồng tại huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) trong năm 2015.

Hiện tại, PanNature đang giữ vai trò điều phối Nhóm công tác lâm thời ICCA tại Việt Nam (cùng với sự tham gia của Trung tâm vì sự phát triển nền vững miền núi, Vụ Bảo tồn Thiên nhiên (Tổng cục Lâm nghiệp), FORWET và Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế – FFI).

Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát tính khả thi, cơ hội và thách thức của ICCA tại Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Giang.
Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá khả thi, cơ hội và thách thức của ICCA tại Việt Nam vừa được tổ chức tại Hà Giang.

Ngoài ra, PanNature đã tiến hành đánh giá khả thi mô hình khu bảo tồn cộng đồng tại Xín Mần, Hà Giang và khu vực Tây Nguyên. Cùng với các đối tác, PanNature hiện đang nỗ lực mở rộng mạng lưới ICCA tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mô hình này thông qua các hoạt động truyền thông và đối thoại chính sách. Trong khuôn khổ hợp tác mới cùng Tổng cục Lâm nghiệp, PanNature sẽ làm việc với các cơ quan liên quan tiến hành nghiên cứu về thực trạng và thách thức cho công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng do UBND xã quản lý và cơ hội thúc đẩy mô hình ICCA trong bối cảnh Luật Lâm nghiệp đang chuẩn bị được xây dựng.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top