skip to Main Content
Hệ Thống Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Dưới Sức ép Phát Triển

Hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên dưới sức ép phát triển

Thời gian gần đây, các đề xuất dự án xây dựng đường giao thông trong Vườn quốc gia Cát Tiên, VQG Côn Đảo, Khu dự trữ Sinh quyển thế giới Cần Giờ; hay cho thuê và chuyển đổi rừng để phát triển khu du lịch như tại VQG Phú Quốc, VQG Hoàng Liên Sơn, bán đảo Sơn Trà; khai thác khoáng sản và thủy điện tại hàng loạt khu bảo tồn trên địa bàn cả nước đặt ra nhiều câu hỏi về mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, cũng như những quan ngại về tư nhân hóa nguồn tài sản công và chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên. Mẫu số chung của các dự án này là sự đánh đổi các giá trị tự nhiên và tài nguyên đa dạng sinh học phục vụ cho mục tiêu phát triển, hoặc đôi khi hãn hữu là núp dưới mục tiêu bảo tồn. Không phải là cá biệt, hàng loạt các vụ việc chuyển đổi mục đích sử dụng và cho thuê rừng đặc dụng đã được triển khai, đang được đề xuất, đã bị đình chỉ hoặc sẽ thành hiện thực trong tương lai đang đặt ra một câu hỏi lớn đối với việc bảo vệ tính nguyên vẹn của rừng đặc dụng.

Chương trình Nhịp cầu báo chí* số 12: Hệ thống khu bảo tồn Việt Nam dưới sức ép phát triển: Hiện trạng và những bất cập của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được dành để thảo luận về chủ đề này.

Ông Trịnh Lê Nguyên - Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: PanNature)
Ông Trịnh Lê Nguyên – Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: PanNature)

Chương trình diễn ra vào sáng 02/3/2016 tại văn phòng PanNature với sự tham gia của bốn chuyên gia khách mời gồm ông Hứa Đức Nhị (Nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), GS Nguyễn Ngọc Lung (Viện Quản lý bền vững và chứng chỉ rừng), TS Nguyễn Cử (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) và TS Vũ Ngọc Thành (Khoa Sinh học – Đại học Khoa học Tự Nhiên) và gần 20 nhà báo.

Chương trình tập trung bàn luận các vấn đề liên quan tới chính sách quản lý rừng đặc dụng của Việt nam bao gồm: Hiện trạng chuyển đổi mục đích sử dụng và cho thuê rừng đặc dụng; Bất cập và lỗ hổng của chính sách cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng và Nhìn lại quy hoạch và phân cấp quản lý rừng đặc dụng.

* Nhịp cầu Báo chí là chương trình trao đổi, chia sẻ thông tin về các chủ đề bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững do Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức nhằm kết nối các nhà khoa học, nghiên cứu chính sách với các cơ quan báo chí. Qua đó, chương trình mong muốn góp phần nâng cao chất lượng thông tin, thúc đẩy những thảo luận về chính sách công trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản trị tài nguyên thiên nhiên. 

Một số bài báo sau chương trình: 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top