skip to Main Content
PanNature Góp ý Sửa đổi Dự Thảo Thông Tư Quy định Về Khai Thác Và Tận Dụng, Tận Thu  Lâm Sản

PanNature góp ý sửa đổi dự thảo Thông tư quy định về khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản

Thực hiện đề nghị góp ý dự thảo thông tư thay thế Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT theo Công văn số số 154/TCLN-QLSXLN của Tổng Cục Lâm nghiệp, ngày 11/03/201,  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi tới Ban soạn thảo một số bình luận, góp ý cho nội dung của dự thảo.

Theo PanNature, Bản dự thảo Thông tư quy định về khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản đã có những cải thiện đáng kể, có tính thực tế cao và phù hợp với bối cảnh đổi mới hoạt động của công ty lâm nghiệp, hội nhập quốc tế, cải cách thủ tục hành chính… so với quy định cũ trong thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Tuy nhiên, dự thảo thông tư này cũng bộc lộ một số điều, nội dung cần được xem xét và cải thiện để có thể được thực thi một cách hiệu quả và thực tế hơn, liên quan đến các vấn đề thuật ngữ, kích thước gỗ, đối tượng khai thác, bảng kể lâm sản khai thác và phí khai thác. 

Văn bản góp ý được tổng hợp dựa trên kết quả tham vấn mạng lưới các Ban lâm nghiệp cộng đồng (CBFC) ở 07 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quản Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Kon Tum và Gia Lai, trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ các tiến trình của Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam do Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên giai đoạn 2014 – 2018.  

Xem toàn văn công văn tại đây.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top