skip to Main Content
Tập Huấn Báo Chí Dữ Liệu Môi Trường

Tập huấn Báo chí dữ liệu môi trường

Trong ba ngày từ 26-28/10/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức khóa Tập huấn Báo chí dữ liệu môi trường cho các phóng viên, nhà báo và cán bộ một số tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường.

Mục đích của khóa tập huấn là nhằm giới thiệu về xu hướng phát triển của báo chí dữ liệu và cung cấp cho học viên kỹ năng khai thác, phân tích và xử lý dữ liệu trong quá trình phát triển ý tưởng và triển khai bài viết; đồng thời, kết nối các vấn đề môi trường và phát triển trong nước và khu vực Mê Kông.

Nhà báo William Shubert (Earth Journalism Network – Mạng lưới Báo chí Trái đất), giảng viên chính của khóa tập huấn, và các chuyên gia báo chí, môi trường, dữ liệu của Việt Nam đã cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản, tầm quan trọng và các công cụ cần thiết để xây dựng một sản phẩm báo chí dữ liệu.

Các học viên thực hành làm bài tập nhóm
Các học viên thực hành làm bài tập nhóm
Các học viên của khóa tập huấn
Các học viên của khóa tập huấn

TÀI LIỆU TẬP HUẤN

Báo chí dữ liệu ở Việt Nam

Báo chí dữ liệu môi trường ở Việt Nam
Ông Lê Quốc Minh – Tổng biên tập Báo điện tử VietNamPlus

Vì sao nhà báo Việt Nam cần báo chí dữ liệu?
Nhà báo Trần Lệ Thùy – Thạc sĩ nghiên cứu Đại học Oxford, Giám đốc Trung tâm MDI

Báo chí dữ liệu và báo chí khoa học
Nhà báo Hoàng Quốc Dũng – Diễn đàn Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ)

Bài giảng

Tìm kiếm ý tưởng từ dữ liệu

Khám phá dữ liệu với excel

Các công cụ xây dựng bản đồ

Ngân hàng dữ liệu mở của World Bank và cách khai thác

Công cụ tìm kiếm dữ liệu online

Công cụ trích xuất dữ liệu

Sử dụng dữ liệu có trách nhiệm

Chia sẻ chuyên đề

Quy hoạch Điện VII hiệu chỉnh và tác động của nhiệt điện đốt than đến môi trường – xã hội
Ông Trần Đình Sính – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh (GreenID)

Năng lượng tái tạo ở Việt Nam
Ông Nguyễn Hoài Nam – Viện Khoa học Năng lượng – Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

Chồng lấn quyền sử dụng đất trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam
Bà Nguyễn Hải Vân – Trưởng Phòng Chính sách – Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top