skip to Main Content
Tọa đàm “Chủ Trương, Chính Sách Khoáng Sản Sau 5 Năm Thực Hiện Và định Hướng Thời Kỳ Tới”

Tọa đàm “Chủ trương, chính sách khoáng sản sau 5 năm thực hiện và định hướng thời kỳ tới”

Sáng ngày 23/12/2016, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Liên minh Khoáng sản tổ chức buổi Tọa đàm  “Chủ trương, chính sách khoáng sản sau 5 năm thực hiện và định hướng thời kỳ tới” . TS. Cao Đức Phát, Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung Ương và Ông Trịnh Lê Nguyên, đại diện tổ chức điều phối Liên Minh khoáng sản chủ trì sự kiện này.

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 02 – NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,  với mục tiêu rà soát, đánh giá các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng, từ đó đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện chiến lược, chính sách khoáng sản. Kết quả thảo luận tại Tọa đàm cung cấp thêm các cơ sở lý luận và thực tiễn giúp Ban Kinh tế Trung ương xây dựng báo cáo “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02 –NQ/TW” trong thời gian tới.

Tọa đàm có sự tham gia của hơn 50 đại biểu từ các Bộ, ban ngành liên quan, như: Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Thứ trưởng Bùi Phạm  Khánh (Bộ Xây dựng), Vụ Công nghiệp Nặng (Bộ Công thương), Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài Chính), Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), cùng đại diện Oxfam Việt Nam, các tổ chức thành viên Liên minh Khoáng sản (Hội Địa chất Kinh tế, Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Diễn đàn nhà báo môi trường Việt Nam), và nhiều chuyên gia và đại diện cơ quan báo chí khác.

Tài liệu tham luận tại Hội Thảo:

Chương trình tọa đàm

Chủ trương, Chính sách khoáng sản sau 05 năm thực hiện và định hướng thời kỳ tới
TS. Lê Ái Thụ, Liên minh Khoáng sản 

Sáng kiến minh bạch công nghiệp khai khoáng (EITI) và khả năng tham gia của Việt Nam
Phạm Quang Tú, Liên minh Khoáng sản

Khai khoáng và quyền lợi cộng đồng: Từ chính sách đến thực tiễn
Trần Thanh Thủy, Liên minh Khoáng sản

Một số hình ảnh về sự kiện:

Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: PanNature)
Ông Cao Đức Phát (Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Thường Trực Ban Kinh tế Trung Ương) và ông Trịnh Lê Nguyên (Giám đốc PanNature) chủ trì Tọa đàm. (Ảnh: PanNature)
Ông Phạm Quang Tú, đại diện Liên minh Khoáng sản. (Ảnh: PanNature)
This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top