skip to Main Content
PanNature Hợp Tác Với PRCF Thúc đẩy Quản Trị Rừng Và Bảo Tồn đa Dạng Sinh Học

PanNature hợp tác với PRCF thúc đẩy quản trị rừng và bảo tồn đa dạng sinh học

Ngày 08/02/2017, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Tổ chức Con người – Tài nguyên và Bảo tồn (PRCF) đã ký biên bản hợp tác thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy quản trị rừng tại Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực của PRCF và PanNature trong thúc đẩy quản trị rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam; thực hiện các hoạt động hiện trường cũng như các nghiên cứu nhằm đóng góp vào tiến trình xây dựng chính sách về quản trị rừng, quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học và cách tiếp cận bảo tồn dựa vào cộng đồng. Ngoài ra, hai bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển các dự án mới có chung ý tưởng và mục tiêu.

Trong thời gian tới, hai tổ chức sẽ phối hợp thực hiện một số hoạt động thúc đẩy mô hình đồng quản lý, bảo tồn thiên nhiên tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đồng thời cùng tham gia xây dựng ý tưởng, huy động nguồn lực để thực hiện các hoạt động về quản trị rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại Tây Nguyên.

Tổ chức Con người – Tài nguyên và Bảo tồn (PRCF) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, phi thành viên. PRCF thúc đẩy bảo tồn, bảo vệ và sử dụng sáng suốt các nguồn tài nguyên thiên trong sự phát triển kinh tế xã hội hợp lý. PRCF làm việc cùng người dân vùng sâu vùng xa tại các nước đang phát triển, đặc biệt là các cộng đồng sống cạnh khu bảo tồn, những khu rừng nghèo kiệt và những vùng đất bị thoái hóa.

Ảnh: PRCF

Thành lập từ năm 2004, PRCF Việt Nam hoạt động tại các khu rừng núi đá vôi thuộc miền núi phía bắc Việt Nam, đặc biệt là khu vực rừng trên núi đá vôi Na Hang/Ba Bể. PRCF hiện đang thực hiện các chương trình tại năm khu rừng đặc dụng với nỗ lực tìm kiếm giải pháp hợp tác nhằm bảo tồn thiên nhiên và mang lại sinh kế bền vững cho người dân. Hơn thế nữa, với bối cảnh Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi biến đổi khí hậu, PRCF đã khởi động nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, hướng tới các hộ gia đình sống trong và ven các khu bảo tồn.

Xem thêm thông tin tại đây.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top