skip to Main Content
VRN Và PanNature Tham Dự Diễn đàn Tham Vấn Khu Vực Về đập Pak Beng

VRN và PanNature tham dự Diễn đàn tham vấn khu vực về đập Pak Beng

Diễn đàn Các bên lên quan trong khu vực nhằm tham vấn về dự án thủy điện Pak Beng và nghiên cứu Phát triển và quản lý bền vững dòng sông Mê Công do Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế thực hiện đã được tổ chức trong 2 ngày 22 và 23/2 tại Luang Prangbang, Bắc Lào.

Ảnh: PanNature

Tham dự Diễn đàn có hơn 100 đại biểu đến từ Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lào, Ủy hội sông Mê Công Quốc tế (MRC), các Ủy ban sông Mê Công khu vực, các đối tác phát triển, các tổ chức dân sự xã hội, các viện nghiên cứu cùng báo giới.

Tại Diễn đàn, các bên đã cùng thảo luận, đánh giá về những nghiên cứu liên quan đến tác động của các dự án thủy điện đi trước nhằm làm cơ sở đối chiếu với dự án thủy điện Pak Beng, đồng thời  tập trung thảo luận sâu về dự án này theo các khía cạnh an toàn đập, phù sa/trầm tích, thủy văn, tác động kinh tế-xã hội và môi trường, tác động lũy tích xuyên biên giới của dự án.

Ngoài ra, Diễn đàn cũng nhìn nhận lại quá trình tham vấn PNPCA của dự án Xayabury và Don Sahong để rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc tham vấn thủy điện Pak Beng.

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là hai đơn vị đại diện cho khối xã hội dân sự Việt Nam tham dự Diễn đàn, đồng thời gửi bản kiến nghị lên Ủy hội sông Mê Công (MRC) về việc tham vấn quản lý, sử dụng nguồn nước dòng chính sông Mê Công.

Ảnh: PanNature

Phía Việt Nam đã đóng góp nhiều ý kiến có chiều sâu về việc cần chú ý tính toán những tác động tích lũy của cả chuỗi dự án thủy điện trên dòng chính có ảnh hưởng như thế nào tới phía hạ nguồn, đồng thời cần coi trọng thấu đáo sự đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự/các tổ chức phi chính phủ và chính các cộng đồng trên lưu vực vào quá trình tham vấn các dự án này.

Ngày mai (24/2), các đại biểu sẽ đi thực địa tại đập thủy điện Xayabury.

Dự kiến Diễn đàn các bên liên quan về việc tham vấn dự án đập Pak Beng lần thứ 2 sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top