skip to Main Content
Hội Thảo Quốc Gia Về Quyền Hưởng Dụng Rừng Và Góp ý Cho Dự Thảo 5 Luật BV&PTR

Hội thảo quốc gia về quyền hưởng dụng rừng và góp ý cho Dự thảo 5 Luật BV&PTR

 Hôm nay ngày 20/04/2017, tại Hà Nội, Hội Chủ rừng Việt Nam đã phối hợp cùng với Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo quốc gia về quyền hưởng dụng của các chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng nhằm đưa ra các kiến nghị đối với dự thảo số 5 của Luật Bảo vệ phát triển rừng sửa đổi. 

Tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, đại diện một số Chi cục Kiểm lâm, các chuyên gia nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ có liên quan; các chủ rừng là công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, hộ gia đình, cộng đồng và các cơ quan truyền thông.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo
Ông Nguyễn Bá Ngãi (Tổng cục Lâm Nghiệp). (Ảnh: PanNature)
Ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch Hội chủ rừng Việt Nam (Ảnh: PanNature)
Ông Nguyễn Quang Tân trình bày tại Hội thảo. (Ảnh: PanNature)

 

Tài liệu Hội thảo:

Quyền của chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng dưới góc nhìn của Hội Chủ rừng Việt Nam: Bài trình bày; Tham luận
Ông Hứa Đức Nhị (Hội Chủ rừng Việt Nam)

Giao rừng cho cộng đồng và quản lý rừng cộng đồng
Ông Nguyễn Quang Tân (RECOFTC)

Quyền của hộ gia đình, cá nhân đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng
Ông Nguyễn Quang Tân (RECOFTC)

Hợp tác và liên kết của cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp
Lương Quang Hùng (RECOFTC)

Thừa nhận khu bảo tồn do cộng đồng quản lý để bảo tồn tài nguyên rừng và giá trị văn hóa truyền thống
Hoàng Xuân Thủy (PanNature)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top