skip to Main Content
Ứng Phó BĐKH – Chính Sách Quốc Gia Và Hành động địa Phương

Ứng phó BĐKH – chính sách quốc gia và hành động địa phương

Đó là chủ đề cuộc hội thảo được Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức trong hai ngày 13- 14/4.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho hội viên nông dân tỉnh Lai Châu, nhất là nông dân các dân tộc đặc biệt khó khăn, sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới về những biểu hiện biến đổi khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của nông dân.Hội thảo cũng phổ biến các khung chính sách quốc gia, quốc tế về biến đổi khí hậu; thông qua đó tăng cường năng lực lập kế hoạch lồng ghép về ứng phó với biến đổi khí hậu trong các hoạt động của địa phương.

Tại hội thảo, Lai Châu đề xuất một số giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu như: giảm phát thải khí nhà kính từ các hoạt động công, nông nghiệp; lồng ghép biến đổi khí hậu trong chính sách phát triển của địa phương; xây dựng năng lực quản trị ứng phó với biến đổi khí hậu; áp dụng các giải pháp canh tác thân thiện với môi trường trong nông nghiệp, công nghiệp…

Nguồn: Monre

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top