skip to Main Content
Hiệp Hội Cà Phê Buôn Ma Thuột Tiếp Và Làm Việc Với đại Diện PanNature

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột tiếp và làm việc với đại diện PanNature

Ngày 02/8/2017 Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột tiếp và làm việc với đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên tại Văn phòng Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột.
 
Tiếp đoàn có Ông Trịnh Đức Minh – chủ tịch Hiệp hội và bà Nguyễn Thị Thủy Triều – thư ký. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam, hoạt động về bảo vệ môi trường, quản trị tài nguyên và bảo tồn thiên nhiên. Hiện nay, PanNature đang phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos) thực hiện Chương trình “Sinh Kế Xanh tại Việt Nam”, trong đó bao gồm các nghiên cứu về khả năng hợp tác giữa các bên tại địa phương nhằm phục hồi rừng, cảnh quan rừng theo hướng bền vững, gắn liền với cải thiện sinh kế và hoạt động kinh tế trên địa bàn lưu vực sông Srepok tỉnh Đắk Lăk.

Ảnh: Hiệp hội Cà phê

Đoàn trao đổi với Hiệp nội các nội dung như định hướng phát triển cà phê bền vững, cà phê sạch, cà phê được cấp chứng chỉ của tỉnh Đak Lak và khu vực Tây Nguyên;Vai trò của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột và các bên liên quan (Doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp trong nước, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức khoa học) trong thúc đẩy chính sách và thực hành cà phê bền vững; Tham vấn về phát triển chính sách đảm bảo an toàn môi trường xã hội cho cà phê bền vững và khả năng hợp tác với Hiệp hội tương lai. 

Nguồn: Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top