skip to Main Content
Nâng Cao Nhận Thức Cộng đồng Về Quyền Giám Sát BVMT Trong Lĩnh Vực Khai Khoáng

Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền giám sát BVMT trong lĩnh vực khai khoáng

Hội thảo tập huấn: “Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền lợi người dân, quyền tiếp cận thông tin và giám sát bảo vệ môi trường (BVMT) trong lĩnh vực khai thác khoáng sản” do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) thuộc Liên minh Khoáng sản phối hợp tổ chức đã diễn ra trong hai ngày 20 – 21/09/2017, tại Hà Giang.

Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường thực thi chính sách BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đồng thời nâng cao nhận thức, năng lực giám sát cho các tổ chức chính trị – xã hội và cộng đồng dân cư về quyền lợi của người dân, quyền tiếp cận thông tin, quyền giám sát hoạt động BVMT, công khai nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu từ phí BVMT trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại tỉnh Hà Giang.

Trong khuôn khổ hội thảo tập huấn, các đại biểu đã được cung cấp các thông tin, quy định về công khai, minh bạch thông tin về nguồn thu, phân bổ và sử dụng nguồn thu từ phí BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản cùng quyền tiếp cận thông tin, quyền giám sát thực thi chính sách, pháp luật về BVMT trong lĩnh vực khai khoáng cấp cơ sở. Đồng thời, tại hội thảo, vai trò cũng như kết quả thực hiện công tác giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Hà Giang về công tác bảo vệ môi trường trong vấn đề công khai thông tin về phân bổ nguồn thu từ phí BVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định 164/2016/NĐ-CPNghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang quy định về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh cũng được làm rõ.

Hội thảo thu hút sự tham dự của 30 đại biểu đến từ UBMTTQ tỉnh Hà Giang, Liên hiệp hôi Hà Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh Hà Giang, Hôi Nông dân, Hội Phụ nữ, Hôi Làm vườn và đại diện các lãnh đạo đến từ huyện Bắc Mê và xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê); huyện Yên Minh và xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh) cùng nhiều cơ quan truyền thông, báo chí địa phương. 

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Đỗ Thanh Bái trình bày tại Hội thảo

Tài liệu Hôi thảo:

Chương trình

Giới thiệu tổng quan về Dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản tại tỉnh Hà Giang và Quảng Trị”
Bà Lã Thị Thủy (Trung tâm Phát triển và Hội nhập – CDI)

Khoáng sản và quyền lợi cộng đồng: Từ chính sách đến thực tiễn, trường hợp nghiên cứu tại Hà Giang
Ông Cao Hồng Kỳ (Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang)

Tác động của hoạt động khai thác khoáng sản và các quy định về bảo vệ quyền lợi của cộng đồng trong hoạt động khai thác khoáng sản
Ông Đỗ Thanh Bái (Trung tâm BVMT và an toàn Hóa chất – Hội hóa học Việt Nam)

Minh bạch, công khai và giám sát các nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản
Ông Đỗ Thanh Bái (Trung tâm BVMT và an toàn Hóa chất – Hội hóa học Việt Nam)

Những điểm mới của Nghị định 164/2016/NĐ-CP ngày 14/12/2016 của Chính phủ về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản và quy định về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Ông Cao Hồng Kỳ (Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Hà Giang)

Vai trò, kết quả thực hiện công tác giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang về công tác bảo vệ môi trường
Ông Trương Quốc Lương – Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Giang

Liên minh Khoáng sản là một mạng lưới gồm các tổ chức có mối quan tâm chung về quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản và giảm thiểu các tác động về môi trường và xã hội của ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam.

Liên minh khoáng sản hiện gồm các thành viên: Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Giới, Gia đình và Môi trường vì Phát triển (CGFED) và Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ), Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam, Hội Nông dân Hòa Bình và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top