skip to Main Content

PanNature cùng các VNGOs gửi Bản tuyên bố đến Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2017

Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) năm 2017 diễn ra vào sáng 13/12 với chủ đề “Tăng năng suất, đòn bẩy của tăng trưởng bền vững”

Bài phát biểu được thực hiện bởi bà Nguyễn Phương Linh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) (Nguồn ảnh: msdvietnam.org)

Tại Diễn đàn bà Nguyễn Phương Linh –  đại diện các Tổ chức phi Chính phủ Việt Nam đã phát biểu các khuyến nghị, đóng góp cho chủ đề của Diễn đàn.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là một trong 8 tổ chức phi chính phủ Việt Nam tham gia soạn thảo Bản Tuyên bố của các tổ chức gửi tới Diễn đàn này. 

Back To Top