skip to Main Content

Sử dụng smart phone trong tuần tra bảo vệ rừng

Hàng ngàn hecta rừng đã và đang được hỗ trợ bảo vệ thông qua việc ứng dụng điện thoại thông minh trong quản lý và giám sát. Đây là một phần kết quả của hoạt động đang được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam và Trung tâm Con người & Thiên nhiên (PanNature) cùng các tổ chức thuộc Liên minh Đất rừng (FORLAND) thực hiện.

Theo đó, một ứng dụng di động cho giám sát tuần tra bảo vệ rừng có sự tham gia của cộng đồng tại các khu vực chi trả dịch vụ môi trường rừng đã được phát triển.

Hoạt động thí điểm sử dụng smart phone trong tuần tra bảo vệ rừng hiện tại đã được triển khai tại Lào Cai, Kon Tum, Đắc Lắc và bước đầu đã thu được các kết quả tích cực. Video dưới đây ghi nhận lại các kết quả thí điểm tại Đắc Lắc.

Back To Top