skip to Main Content

Hội thảo Thúc đẩy quản trị hiệu quả ngành công nghiệp khai thác

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tiềm năng về khoáng sản. Trong 3 thập kỷ gần đây, các ngành công nghiệp khai thác của Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng các nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản thực sự không tương xứng với quy mô khai thác, đầu tư và chi phí môi trường. Thúc đẩy quản trị hiệu quả ngành khai thác khoáng sản là xu hướng tiến tới phát triển toàn diện vì có khả năng giúp tăng thu ngân sách quốc gia, quản lý nguồn thu minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình, và cải thiện chất lượng môi trường và cuộc sống cộng đồng khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản. 

Nhằm giới thiệu Bộ chỉ số Quản trị tài nguyên và kết quả đánh giá năm 2017, đồng thời thảo luận về thực trạng và nỗ lực đổi mới mô hình quản trị hiệu quả  của ngành khai thác khoáng sản Việt Nam, ngày 30/1/2018 Liên minh Khoáng sản Việt Nam (LMKS), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với  Viện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên (NRGI) tổ chức hội thảo Thúc đẩy quản trị hiệu quả ngành công nghiệp khai thác hướng đến sự phát triển toàn diện ở Việt Nam.

Hôi thảo thu hút sự tham gia của 79 đại biểu từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức, hiệp hội, viện nghiên cứu và các cơ quan báo chí.

Một số hình ảnh tại hội thảo: 

Toàn cảnh Hội thảo

Các chuyên gia tại Hội thảo

Nhà báo Hoàng Quốc Dũng, Diễn đàn Nhà báo môi trường Việt Nam

 

Tài liệu hội thảo:

Nội dung chương trình

Báo cáo về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản

Chỉ số Quản trị tài nguyên 2017 

 

Back To Top