skip to Main Content
Hội Thảo Chia Sẻ Kinh Nghiệm Giám Sát, đánh Giá Quản Trị Rừng

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giám sát, đánh giá quản trị rừng

Ngày 18/5/2018 tại Đà Nẵng, Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC), Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF-Việt Nam) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp tổ chức Hội thảo “Tham gia giám sát và đánh giá quản trị rừng ở Việt Nam: Phương pháp, kết quả và ý nghĩa chính sách”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án Tiếng nói vì Rừng Mê Công (Voices for Mekong Forests) do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Hội thảo được tổ chức nhằm kết nối các tổ chức xã hội, các cơ quan quản lý lâm nghiệp tại các địa phương và các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm thực hiện giám sát – đánh giá quản trị rừng gắn liền với các sáng kiến lâm nghiệp về REDD+, FLEGT và chi trả dịch vụ môi trường rừng. Dựa trên các chia sẻ về kết quả giám sát, đánh giá, Hội thảo đã thảo luận và góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Lâm nghiệp với tầm nhìn về thúc đẩy quản trị rừng tốt hơn.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc PanNauture phát biểu khai mạc Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ các phương pháp, công cụ và mô hình đánh giá quản trị rừng ở cấp cảnh quan, cấp lưu vực, cấp quốc gia, bên cạnh các kinh nghiệm thực hiện giám sát thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; giám sát tái cơ cấu quản lý và sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp… Bằng việc sử dụng các nguyên tắc quản trị, ba nhóm vấn đề của dự thảo Nghị định đã được các đại biểu tập trung thảo luận, bao gồm: giao rừng và cho thuê rừng; quản lý gỗ hợp pháp; và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Các kết quả thảo luận tại Hội thảo sẽ được tổng hợp nhằm đóng góp cho quá trình soạn thảo Dự thảo quy định thực hiện Luật Lâm nghiệp, đồng thời kết nối, thúc đẩy các tổ chức xã hội cùng phối hợp xây dựng và thí điểm khung giám sát quản trị rừng độc lập trong thời gian tới. 

Chương trình Hội thảo

Đánh giá Quản trị rừng Việt Nam

Đại diện dự án Tiếng nói vì  Rừng Mê Công (Voices for Mekong Forests)

Đánh giá quản trị cảnh quan rừng: Trường hợp thí điểm tiểu lưu vực sông Srepok tại huyện Lăk và Krong Bong, tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám Đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Thí điểm giám sát đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Sơn La

Đại diện Winrock International, CIFOR, Quỹ BV & PTR Sơn La, Quỹ BV& PTR Việt Nam

Nội dung cơ bản Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Văn bản)

Nội dung cơ bản Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (Bài trình bày)

Ông Trương Tất Đơ, Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tăng cường tính hợp pháp của sản – phẩm gỗ tỏng chuỗi cung ứng: Vai trò doanh  nghiệp chế biến – Hộ gia đình trồng rừng – tổ chức xã hội

Ông Trần Lê Huy, Hiệp hội Gỗ và lâm sản Bình Định

Giám sát tác động VPA (VPA IM) Trong khuôn khổ Giám sát Quản trị Rừng

Đại diện Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Báo cáo chia sẻ kết quả quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết 112/2015/QH13 của Quốc Hội

Ông Phạm Mậu Tài (thành viên nhóm giám sát FORLAND & HĐDT)

Tổng quan tiến trình Đánh giá quản trị rừng cho REDD+ với sự tham gia của các bên liên quan tại Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II

 

Back To Top