skip to Main Content

Lãnh đạo mới tại PanNature

Từ tháng 5/2018, PanNature chào đón một số thay đổi trong đội ngũ quản lý. Chị Đỗ Hải Linh, nguyên Trường phòng Truyền thông và Dữ liệu sẽ nắm vai trò quản lý Phòng Nghiên cứu – Chính sách. Người kế nhiệm chị Linh là chị Nguyễn Thúy Hằng, sẽ quản lý phòng Truyền thông và Dữ Liệu.

Chị Đỗ Hải Linh.

Chị Đỗ Hải Linh đã làm việc tại PanNature 12 năm từ khi tổ chức được thành lập. Chị đã xây dựng đội ngũ truyền thông với chuyên môn đa dạng bao gồm điều tra môi trường, truyền thông đa phương tiện, truyền thông mạng xã hội và các mảng hoạt động thu hút sự tham gia của báo chí.

Chị Linh thay thế vai trò của chị Nguyễn Hải Vân tại phòng Nghiên cứu Chính sách, do chị Vân đang theo học chương trình Tiến sĩ tại trường Đại học Lausanne (Thụy Sỹ) về các khía cạnh xã hội của biến đổi rừng ở Việt Nam. Chị Vân vẫn tiếp tục hỗ trợ từ xa cho Phòng Ngiên cứu – Chính sách với vai trờ Cố vấn Chương trình.

Chị Nguyễn Thúy Hằng (ngoài cùng bên trái).

Chị Nguyễn Thúy Hằng tham gia đội ngũ truyền thông PanNature từ năm 2008. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng phòng Truyền thông, chị là Trưởng Ban biên tập trang tin môi trường ThienNhien.Net.

Để có thêm thông tin về đội ngũ PanNature, mời quý vị tham khảo tại đây >>.

Back To Top