skip to Main Content
Hội Thảo “Cải Thiện Chính Sách Và Tài Chính Cho Phát Triển Trồng Rừng Gỗ Lớn ở Việt Nam”

Hội thảo “Cải thiện chính sách và tài chính cho phát triển trồng rừng gỗ lớn ở Việt Nam”

Trong ngày 23 và 24 tháng 6, PanNature phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế-  IUCN-Hà Lan tổ chức Hội thảo “Cải thiện chính sách và tài chính cho phát triển trồng rừng gỗ lớn ở Việt Nam” 

Hội thảo đã tạo ra một diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các hộ trồng rừng với các chuyên gia và cơ quan quản lý về nhận diện các thách thức và đề xuất các chính sách về hỗ trợ đầu tư, tài chính, tín dụng cho mở rộng trồng rừng gỗ lớn, luân kỳ dài ở Việt Nam, hướng đến phát triển cảnh quan rừng bền vững về kinh tế và môi trường.

Các chuyên gia chia sẻ tại Hội thảo (Ảnh: PanNature)

Ngày 24/6, các đại biểu đã có buổi tham quan thực địa mô hình trồng rừng tại hộ gia đình ông Huỳnh Tam tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Các đại biểu tham quan mô hình rừng trồng (Ảnh: PanNature)

Một số tài liệu tại Hội thảo: 

Chương trình Hội thảo

Introduction of IUCN Netherlands – Jan Willem, IUCN Netherlands

Tổng quan chính sách và cơ hội phát triển rừng trồng gỗ lớn ở Việt NamTS. Bùi Chính Nghĩa, Vụ Phát triển Sản xuất Lâm nghiệp

Trồng rừng gỗ lớn: Kinh nghiệm và kết quảCông ty Lâm nghiệp Tiền Phong

Chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn – Kinh nghiệm từ dự án khuyến lâm và một số kiến nghịTrung tâm Khuyến nông Quốc gia

Các thách thức trong chính sách kinh tế cho phát triển rừng gỗ lớn tại Việt namTS. Trần Đại Nghĩa, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn

Hỗ trợ tài chính – dự án trồng phục hồi rừng, phát triển trồng rừng gỗ lớn – Lê Thủy Anh, Điều phối viên dự án Văn phòng KfW Hà Nội

The Climate-Smart Credit System for Agri-Lenders – Obadiah Ngigi, Co-founder-F3 Life

Mô hình liên kết IKEA tại Việt Nam:Thực trạng và giải pháp nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ – Nguyễn Vinh Quang, Tô Xuân Phúc, Naomi Basik Treanor, Nguyễn Tôn Quyền, Cao Thị Cẩm

Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng: Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗVIFORES, ForestTrends

Một số ghi nhận và kiến nghị từ Hội thảo

Back To Top