skip to Main Content
Tập Huấn Thúc đẩy Hợp Tác Doanh Nghiệp Vì Phát Triển Bền Vững

Tập huấn thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp vì phát triển bền vững

Ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng, PanNature phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN-Hà Lan tổ chức hội thảo tập huấn “Thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp vì phát triển bền vững”.

Đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: Phạm Huyền/PanNature

Hội thảo nhằm giúp đỡ các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp xã hội và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng quan hệ hợp tác và gắn kết với doanh nghiệp, thông qua đó thúc đẩy các chính sách và thực hành trong kinh doanh gắn với đánh giá và bảo tồn tài nguyên. Hội thảo tập huấn mở ra nhiều cơ hội thảo luận và làm việc nhóm, giúp các đại biểu đến từ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp địa phương, hợp tác xã, hội chủ rừng, các liên hiệp hội và các tổ chức xã hội trong ASEAN có cơ hội gắn kết, nâng cao kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng chiến lược và tìm phương án giải quyết cho các vấn đề mà các bên đang gặp phải.

Đại biểu làm việc theo cặp. Ảnh: Phạm Huyền/PanNature
Đại biểu làm việc nhóm. Ảnh: Phạm Huyền/PanNature
Sản phẩm thảo luận nhóm – Sơ đồ cảnh quan Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Huyền/PanNature

Đây là sự kiện bên lề, gắn với chuỗi hội nghị quốc tế diễn ra ở Đà Nẵng trong tháng 6 năm 2018, gồm Diễn đàn Lâm nghiệp Xã hội ASEAN lần thứ 7 và Hội nghị của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).

Tài liệu Hội thảo: 

Chương trình tập huấn

Nội dung tập huấn ngày 1

TS. Romie Goedicke, IUCN Hà Lan

Nội dung tập huấn ngày 2

Ông Jan Willem den Besten, IUCN Hà Lan

Khung hợp tác doanh nghiệp

Chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền,  Phó Vụ trưởngVụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hợp tác với doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội: Sáng kiến hướng dẫn tự nguyện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp

Bà Nguyễn Hoàng Phượng, phòng Nghiên cứu Chính sách , PanNature

Báo cáo tập huấn

Back To Top