skip to Main Content

Mã nguồn mở cho ứng dụng điện thoại di động trong tuần tra bảo vệ rừng

Nhằm tăng cường thực hiện hiệu quả chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam, từ năm 2016, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng các tổ chức thuộc Liên minh Đất rừng (FORLAND) tiến hành nghiên cứu, tham vấn và xây dựng Khung giám sát, báo cáo, đánh giá chi trả DVMT cấp tỉnh và phát triển ứng dụng di động cho giám sát tuần tra bảo vệ rừng có sự tham gia của cộng đồng tại các khu vực chi trả.

Dựa trên bộ công cụ mã nguồn mở ODK, PanNature đã áp dụng ứng dụng điện thoại thông minh cho việc bảo vệ tuần tra rừng trong chi trả dịch vụ môi trường rừng ở cấp địa phương. Theo đó, hệ thống thu thập, xử lý và xây dựng dữ liệu hoàn toàn sử dụng các phần mềm mã nguồn mở của cộng đồng mã nguồn mở như: GeoODK, OpenRefine và SMART.Để hỗ trợ cộng đồng sử dụng hệ thống mã nguồn mở này, PanNature xây dựng một trang GitHub cho cộng đồng người sử dụng Việt Nam. Trên đó, nhóm thử nghiệm có đăng tải các tài liệu hướng dẫn cũng như là các tài liệu về hệ thống và biểu mẫu ví dụ.

Độc giả có thể truy cập và tải tài liệu, cũng như xem từng bước hướng dẫn trong file HuongDan.md.

Tại GitHub, nếu có thắc mắc cần giải đáp, độc giả có thể tạo tài khoản và đưa ra câu hỏi để tham vấn cộng đồng. Nhóm phát triển sẽ cố gắng trả lời câu hỏi trong khả năng.

Hệ thống ứng dụng di động cho giám sát tuần tra bảo vệ rừng đã được PanNature thử nghiệm tại Lào Cai, Kon Tum và triển khai thực hiện tại Đắc Lắc, bước đầu đã thu được các kết quả tích cực.

Back To Top