skip to Main Content
Họp Nhóm Kỹ Thuật Phát Triển Khung Giám Sát Quản Trị Cảnh Quan Rừng

Họp nhóm kỹ thuật phát triển khung giám sát quản trị cảnh quan rừng

Ngày 24-25 tháng 8 năm 2018, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức Họp “Nhóm kỹ thuật phát triển khung giám sát quản trị cảnh quan rừng có sự tham gia” tại thành phố Đà Nẵng. 

Cuộc họp được tổ chức nhằm:

  • Kết nối và thúc đẩy sự quan tâm của các bên về phát triển khung nội dung và tiến trình giám sát, báo cáo quản trị rừng ở cấp cảnh quan nhằm hỗ trợ các tiến trình thực hiện VPA-FLEGT, REDD+ và chính sách lâm nghiệp địa phương;
  • Thảo luận, lựa chọn và phát triển bộ nguyên tắc, tiêu chí và chỉ số giám sát, báo cáo quản trị rừng dựa trên thực tiễn và yêu cầu giám sát, đánh giá chính sách;
  • Đề xuất kế hoạch hợp tác, hoạt động của Nhóm kỹ thuật về giám sát, báo cáo quản trị rừng trong giai đoạn tiếp theo;
Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên trình bày tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Huyền/PanNature
Đại biểu thảo luận nhóm
Ông Vũ Hữu Thân, đại diện tổ chức RECOFTC phát biểu.
Sản phẩm thảo luận nhóm: Cảnh quan rừng bền vững năm 2028. Ảnh: Phạm Huyền/ PanNature

Đến tham dự họp nhóm kỹ thuật lần này có sự góp mặt của hơn 25 đại biểu với một nửa là phụ nữ đến từ các đơn vị quản lý lâm nghiệp nhà nước, các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, tổ chức xã hội về lâm nghiệp và các trường đại học trong cả nước.

Đây là hoạt động thuộc Dự án “Tăng cường tiếng nói của các tổ chức ngoài công lập nhằm cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Kông” (V4MF) do Liên minh Châu Âu tài trợ và được các tổ chức RECOFTC, PanNature, WWF-Vietnam phối hợp thực hiện tại Việt Nam. 

Tài liệu tại hội thảo:

Chương trình Hội thảo

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về PRAP/REDD+

Tiếp cận cảnh quan bền vững & giám sát quản trị cảnh quan rừng ở Việt Nam – Ông Nguyễn Việt Dũng, ông Hoàng Xuân Thủy Trung tâm Con người và Thiên nhiên.

Back To Top