skip to Main Content

Tổng kết Diễn đàn CSO về lâm nghiệp xã hội trong ASEAN

Hội nghị thường niên lần thứ 7 của Diễn đàn CSO về Lâm nghiệp Xã hội trong ASEAN được tổ chức tại Đà Nẵng vào 24-25/6/2018 với chủ đề “Duy trì các hoạt động và các đóng góp mang tính hợp tác, sáng tạo, lấy con người làm trung tâm trong Chương trình Đóng góp do quốc gia tự xác định NDC và các Mục tiêu phát triển bền vững”. Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Chương trình trao đổi các sản phẩm ngoài gỗ Châu Á, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Nhóm Công tác quốc gia Diễn đàn CSO về Lâm nghiệp Xã Hội, Trung tâm vì sự Phát triển bền vững Miền núi (CSDM), FORLAND và Liên minh Cộng đồng dân tộc bản địa châu Á (AIPP), với sự hỗ trợ từ Tổ chức Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ thông qua chương trình ASFCC, Quỹ McKnight, Dự án Quản trị Đất đai vùng sông Mê Công (MRLG), Chương trình Tiếng nói vì rừng Mê Công (V4MF) của Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC), cùng hỗ trợ từ Tổ chức NORAD. Dưới đây là video tổng kết nội dung sau các phiên hội thảo tại diễn đàn.

Back To Top