skip to Main Content
Họp Rà Soát Và đánh Giá Giữa Kỳ Chương Trình Liên Minh Sinh Kế Xanh 2018

Họp rà soát và đánh giá giữa kỳ Chương trình Liên minh Sinh kế Xanh 2018

Trong hai ngày 14 và 15/9/2018 tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), Chương trình Liên minh sinh kế xanh quốc tế (Green Livelihood Alliance – GLA), cùng các đối tác tại Việt Nam tổ chức cuộc họp Rà soát – đánh giá giữa kỳ Chương trình Liên minh sinh kế xanh năm 2018. Đây là hoạt động thường niên của chương trình GLA nhằm:

  • Rà soát các thay đổi về bối cảnh, chính sách tại Việt Nam và trong cảnh quan lưu vực Srepok có tác động tới việc triển khai chương trình GLA;
  • Đánh giá các thay đổi do chương trình tạo ra trong lưu vực sông Srepok, Việt Nam;
  • Rà soát và phân tích quá trình thực hiện các hoạt động trong năm trước đó;
  • Điều chỉnh Lý thuyết thay đổi (Theory of Change – ToC) để phù hợp với cảnh quan thực hiện và đạt được các đầu ra kì vọng;
  • Lập kế hoạch thực hiện chương trình GLA năm 2019 tại Việt Nam.
Chuyên gia của tổ chức Tropenbos Quốc tế hỗ trợ các đối tác chương trình GLA tại Việt Nam rà soát tầm nhìn và kết quả mong đợi theo phương pháp tiếp cận ToC. Ảnh:Phạm Huyền/PanNature

Cuộc họp do đại diện Tropenbos quốc tế chủ trì, với sự tham gia của các đối tác chương trình GLA tại Việt Nam, bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (VietNature).

Chương trình GLA do Bộ Ngoại giao Hà Lan tài trợ, được triển khai tại 9 nước và 16 cảnh quan thuộc khu vực châu Á và châu Phi, trong thời gian từ 2016-2020. Khác với các chương trình/dự án trong lĩnh vực lâm nghiệp khác, chương trình GLA xem toàn bộ cảnh quan là một thể thống nhất với sự tham gia của nhiều bên liên quan, bao gồm các yếu tố rừng, tài nguyên thiên nhiên, chủ rừng và các bên sử dụng tài nguyên, các công ty và người dân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, các nhà máy thủy điện, và cả các bên liên quan nhưng nằm ngoài lưu vực như các doanh nghiệp thu mua gỗ và nguyên liệu gỗ, hay các công ty tài chính, ngân hàng có liên quan tới hoạt động đầu tư trong lưu vực.

Chương trình GLA toàn cầu tập trung vào quản trị toàn diện và bền vững các cảnh quan rừng, góp phần bảo vệ các loại tài nguyên như nước sạch, đất đai, khí hậu và đa dạng sinh học. Để đạt được mục tiêu này, các cảnh quan sẽ xây dựng Lý thuyết thay đổi (Theory of Change – ToC) dựa trên những điều kiện hiện tại, những thay đổi mà các bên trong cảnh quan mong muốn đạt được trong tương lai, từ đó xây dựng và điều chỉnh các hoạt động trong thời gian triển khai chương trình GLA tại các cảnh quan.

Tại Việt Nam, chương trình GLA tập trung vào cảnh quan rừng lưu vực sông Srepok, tập trung tại khu vực thượng nguồn thuộc hai huyện Lak và Krong Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Back To Top