skip to Main Content

Cơ chế chia sẻ lợi ích và Đảm bảo an toàn MT-XH cho hợp tác QLBVR hiệu quả trong REDD+ Bắc Trung Bộ

Chương trình giảm phát thải từ suy thoái rừng và mất rừng khu vực Bắc Trung Bộ là một sáng kiến REDD+ của Việt Nam, được Qũy đối tác Carbon lâm nghiệp (FCPF) thông qua Ngân hàng Thế giới tài trợ phát triển, và hiện đang trong giai đoạn đàm phán hợp đồng chi trả giai đoạn 2019 – 2025. Bằng việc xác định hộc gia đình, cộng đồng địa phương, đồng bào DTTS là đối tượng tham gia và hưởng lợi chính, Chương trình sẽ thực hiện chia sẻ lợi ích REDD+ (BSP) thông qua áp dụng Tiếp cận hợp tác quản lý rừng thích ứng (ACMA) với đề xuất thành lập các Hội đồng quản lý rừng. 

Để phát huy sự tham gia hiệu quả của cộng đồng địa phương, đồng thời đóng góp cho quá trình thiết kế và lựa chọn cơ chế ACMA/BSP và thúc đẩy vai trò giám sát của tổ chức xã hội đối với các dự án REDD+, ngày 05/10 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức cuộc họp tham vấn kỹ thuật về Cơ chế chia sẻ lợi ích và Đảm bảo an toàn môi trường – xã hội cho hợp tác quản lý tài nguyên rừng hiệu quả của cộng đồng địa phương trong Chương trình giảm phát thải Bác Trung Bộ.

Phạm Minh Thoa, Chuyên gia tư vấn, trình bày về cơ chế ACMA trong cuộc họp
Ông Trần Ngọc Tuệ, đại diện Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phát biểu tại cuộc họp

Cuộc họp thu hút sự tham gia của các chuyên gia lâm nghiệp, chuyên gia trong ngành phát triển cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động giải quyết các vấn đề liên quan đến REDD+, các vấn đề sinh kế, chia sẻ lợi ích từ rừng với đồng bào DTTS tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến về phương thức triển khai các hoạt động, cũng như chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tế tại địa phương.

Tài liệu cuộc họp:

Chương trình cuộc họp

Phân tích thể chế và bối cảnh cho thực hiện chia sẻ lợi ích từ hợp tác quản lý bảo vệ rừng (ACMA)

Ông Nguyễn Việt Dũng, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

ACMA và chia sẻ lợi ích

Bà Phạm Minh Thoa, Chuyên gia tư vấn

Đánh giá sinh kế người dân xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Đức Tố Lưu, Nguyễn Ngọc Quang, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Biên bản cuộc họp

Back To Top