skip to Main Content
PanNature Chính Thức Tham Gia Mạng Lưới Toàn Cầu Vì Tương Lai Không Chất độc Hại (IPEN)

PanNature chính thức tham gia Mạng lưới toàn cầu vì tương lai không chất độc hại (IPEN)

Ngày 15/11 vừa qua, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã chính thức trở thành thành viên của IPEN, một mạng lưới toàn cầu các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì một thế giới mà tại đó các chất hóa học được sử dụng theo cách thân thiện với môi trường và không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Ảnh: ipen.org

IPEN được thành lập vào năm 1998 tại Thụy Điển như một tổ chức phi chính phủ. Hiện nay, mạng lưới có tổng cộng hơn 500 thành viên trên 100 quốc gia, chủ yếu là các quốc gia đang phát triển. Tại Đông và Đông Nam Á, Liên minh EcoWaste là trung tâm điều phối mạng lưới.

IPEN sử dụng 6 ngôn ngữ quốc tế của Liên Hợp Quốc, và có 8 trung tâm điều phối tại các châu lục. Các thành viên của IPEN đang hoạt động ở nhiều cấp khác nhau từ quốc tế, khu vực, quốc gia cho đến cấp địa phương thông qua các chiến dịch truyền thông và vận động chính sách. Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: (i) giảm thiểu và loại bỏ các chất hóa học độc hại nhất; (ii) thúc đẩy các tiêu chuẩn quốc tế về các chất hóa học, (iii) ngăn chặn việc sử dụng các kim loại độc hại và (iv) xây dựng chiến dịch toàn cầu nói không với các chất độc hại.

Tham gia mạng lưới IPEN, PanNature hy vọng sẽ kết nối và mở rộng hợp tác với các thành viên trên toàn cầu, thúc đẩy các mục tiêu bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan.

Back To Top