skip to Main Content
Hội Thảo: Đánh Giá Và Cân Nhắc Về Khai Thác Mỏ Sắt Thạch Khê

Hội thảo: Đánh giá và cân nhắc về khai thác Mỏ sắt Thạch Khê

Ngày 21/12, Liên minh Khoáng sản (do Trung tâm Con người Thiên nhiên –PanNature điều phối) và Hội Địa chất Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo: Đánh giá và cân nhắc những vấn đề trước khi thực hiện hoạt động khai thác Mỏ sắt Thạch Khê tỉnh Hà Tĩnh  nhằm đưa ra cái nhìn trung thực và đa chiều từ cấp quản lý trung ương, địa phương và các tổ chức về tình hình thực tế và tính hiệu quả của mỏ sắt Thạch Khê.

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 50 đại biểu đến từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức nghiên cứu, đại diện chính quyền Hà Tĩnh, đại diện doanh nghiệp khai thác và nhiều cơ quan báo chí.

Phân tích so sánh giữa được và mất, lợi ích và thiệt hại, kinh tế và môi trường các nhà khoa học đề xuất 2 phương án đối với dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê:

Phương án 1: Tái khởi động dự án khai thác, tiếp nối những công việc đã làm, bất chấp những rủi ro, tác động rất xấu đến môi trường không khí, đất, nước, biển và an sinh xã hội… mà việc khắc phục chúng cần nhiều kinh phí, sẽ đẩy giá thành sản xuất quặng lên cao, không có hiệu quả kinh tế. Trước khi khai thác cần chứng minh khả năng tài chính của TIC, cần làm rõ thị trường tiêu thụ quặng; không xuất khẩu quặng thô theo quy định của Đảng và Nhà nước; chọn công nghệ khai thác hiện đại do cách mạng công nghiệp 4.0 đem lại; xây dựng đầy đủ luận cứ khoa học về bảo vệ nước ngầm trong cồn cát, chống xâm nhập mặn, ngăn ngừa hoang mạc hóa; bảo vệ môi trường biển khi đổ thải; đề xuất giải pháp thực tế đảm bảo người dân có ruộng đất canh tác, đảm bảo an sinh xã hội trên vùng đất Hà Tĩnh nghèo khó.

Phương án 2: Chấm dứt hoạt động dự án, cam chịu mất phần vốn đầu tư đã bỏ ra (1.589,59 tỷ đồng). Nhưng tránh được tất cả các rủi ro không mong muốn có thể xảy ra trong suốt đời dự án 52 năm; Không khai thác mỏ sắt Thạch Khê trong giai đoạn hiện nay là phù hợp với Chiến lược Khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; Cần đưa mỏ này vào dự trữ quốc gia theo Điều 29, Luật Khoáng sản, để dành tài nguyên cho các thế hệ mai, đảm bảo phát triển bền vững Việt Nam theo Chương trình nghị sự 21  đã công bố.

Tài liệu hội thảo:

Chương trình hội thảo

Những vấn đề cần được đánh giá, cần nhắc khi khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh
GS.TSKH Đặng Trung Thuận, Chủ tịch Hội Địa hóa Việt Nam

Góc nhìn và quan điểm của tỉnh Hà Tĩnh đối với hoạt động của Mỏ sắt và định hướng trong thời gian tới.
Ths. Đỗ Khoa Văn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh                

Hoạt động khai thác Mỏ sắt Thạch Khê và các vấn đề kinh tế – xã hội – môi trường liên quan
GS.TS. Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Khai thác mỏ sắt Thạch Khê từ góc nhìn khoa học
Ông Lê Công Lương, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Hoạt động khai thác mỏ sắt Thạch Khê qua góc nhìn của điền dã báo chí
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Bản thảo kiến nghị về những vấn đề cần được đánh giá và cân nhắc khi khai thác Mỏ sắt Thạch Khê
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Một số hình ảnh tại hội thảo

Back To Top