skip to Main Content
Kiến Nghị Dừng Dự án Mỏ Sắt Thạch Khê Và đóng Cửa Mỏ

Kiến nghị dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê và đóng cửa mỏ

Dựa trên kết quả nghiên cứu và khảo sát thực địa kết hợp tham vấn chuyên gia trong lĩnh vực khoáng sản, ngày 17/1/2019, Liên minh Khoáng sản gửi Bản kiến nghị tới lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng bộ, ban, ngành về việc xem xét dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê và đóng cửa mỏ.

Bản Kiến nghị khẳng định, các bằng chứng nghiên cứu của Liên minh Khoáng sản và nhóm các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, Bộ Tài nguyên & Môi trường đều khẳng định dự án tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về kinh tế, xã hội, môi trường.

Theo đó, Bản Kiến nghị đã chỉ ra hàng loạt rủi ro trong giữ ổn định bờ mỏ; trong chống ngập và tháo khô mỏ; rủi ro gặp hang động karst ngầm, nguy cơ gây thảm họa môi trường do đổ thải ra biển, rủi ro thị trường tiêu thụ quặng sắt, nhiễm mặn vùng ven biển Thạch Hà, nguy cơ hoang mạc hóa vùng cồn cát ven biển…

Khu vực mỏ sắt Thạch Khê (Ảnh: PanNature)

Phân tích so sánh giữa được và mất, lợi ích và thiệt hại, hiệu quả kinh tế và môi trường; sau khi nghiên cứu, đánh giá những rủi ro của 52 năm vòng đời dự án, Liên minh Khoáng sản đề nghị dừng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê; đóng cửa Mỏ Thạch Khê theo Luật Khoáng sản 2010.

Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, có trữ lượng 544 triệu tấn, được đánh giá là mỏ sắt có trữ lượng lớn nhất Đông Nam Á. Năm 2009, Công ty sắt Thạch Khê (TIC) được thành lập và bắt đầu thử nghiệm khai thác lộ thiên bằng thiết bị cơ giới, song do nhiều nguyên nhân nên từ năm 2011, hoạt động khai thác mỏ bị tạm dừng theo chỉ đạo của Chính phủ. Gần đây, Công ty TIC có kế hoạch xin Nhà nước cho phép tái khởi động việc khai thác mỏ sắt này.

Toàn văn Bản kiến nghị có thể xem TẠI ĐÂY

Back To Top