skip to Main Content
Thăm Quan Mô Hình Quản Lý Rừng Cộng đồng ở Campuchia

Thăm quan mô hình quản lý rừng cộng đồng ở Campuchia

Trong thời gian từ  13 – 19/1/2019, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức chuyến tham quan cho nhóm cán bộ từ Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Đăk Lăk, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Rông, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập và một số đại diện các cộng đồng tại xã Ea Noul, Buôn Đôn, Đăk Lăk tới Khu bảo tồn Lomphat ở tỉnh Ratanakiri và Khu bảo tồn Tây Siem Pang ở tỉnh Stung Teng, Campuchia.

Chuyến đi được tổ chức với mục đích để các bên liên quan khu vực hành lang các khu bảo tồn nhận thấy được sự cần thiết tham gia của cộng đồng địa phương vào quản lý bảo vệ và phát triển rừng đồng thời học hỏi các kinh nghiệm thực tế về phát triển sinh kế gắn với rừng.

Dưới đây là một số hình ảnh từ chuyến tham quan:

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Khu bảo tồn Lomphat, tỉnh Ratanakiri
Khu vực ven Khu bảo tồn Lomphat, nơi Công ty Hoàng Anh Gia Lai đầu tư  10.000ha phát triển nông nghiệp
Diện tích trồng cây ăn quả của Hoàng Anh Gia Lai ven Khu bảo tồn Lomphat
Tổ quản lý rừng làng O’Rey chia sẻ về hoạt động quản lý 2680ha rừng ở Khu bảo tồn LomPhat
Tổ quản lý rừng làng Veal KamBor chia sẻ về hoạt động quản lý 2982ha rừng ở Khu bảo tồn Lomphat
Chim ở Khu bảo tồn Tây Siem Pang do cộng đồng làng O’Rey quản lý với sự hỗ trợ của Tổ chức BirdLife Campuchia
Thăm quan mô hình bảo tồn chim do cộng đồng làng O’Rey quản lý tại Khu bảo tồn Tây Siem Pang với sự tư vấn và hỗ trợ của Tổ chức BirdLife Campuchia
Đại diện tổ chức BirdLife chia sẻ về hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại Khu bảo tồn Tây Siem Pang
Trao đổi với tổ sản xuất lúa sạch địa phương gắn với bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn Tây Siem Pang
Lãnh đạo tỉnh Stung Teng tham gia họp và trả lời cộng đồng về mô hình trồng lúa sạch địa phương gắn với bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn Tây Siem Pang
Cộng đồng tham gia chất vẫn lãnh đạo tỉnh về chính sách và hỗ trợ của chính phủ đến mô hình sản xuất lúa sạch địa phương gắn với bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn Tây Siem Pang
Khu bảo tồn Tây Siem Pang
Hồ nhân tạo trong Khu bảo tồn Tây Siem Pang do Tổ chức BirdLife hỗ trợ xây dựng
Hành trình đoàn trở về sau khi thăm Khu bảo tồn Tây Siem Pang
Back To Top