skip to Main Content

Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Giám đốc PanNature từ nhiệm

Sau 13 năm gắn bó, ông Nguyễn Việt Dũng đã chính thức từ nhiệm, thôi giữ vị trí Phó Giám đốc tại Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature).

Là một trong những người đầu tiên đặt nền móng gây dựng PanNature, ông Nguyễn Việt Dũng đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển tổ chức.

Trực tiếp quản lý bộ phận nghiên cứu chính sách, ông Dũng đã thiết lập và triển khai nhiều chương trình chính sách thông qua các nghiên cứu, khuyến nghị, phản biện chính sách, triển khai các sáng kiến quản trị tài nguyên ở địa phương.

Ông Nguyễn Việt Dũng phát biểu tại Diễn đàn Lâm nghiệp xã hội ASEAN 2018 tại Đà Nẵng.

Kể từ khi thành lập, các thành quả của PanNature trong xây dựng chính sách nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường có sự đóng góp đáng kể của ông Dũng.  

Đặc biệt, với sự cống hiến của ông Dũng, các hoạt động đóng góp cho chính sách lâm nghiệp đã trở thành một trong những chương trình phân tích và phản biện chính sách nổi bật của PanNature bên cạnh các lĩnh vực khác.

Dưới sự dẫn dắt của ông Dũng, nhiều nghiên cứu, thảo luận phục vụ góp ý cho Luật Lâm nghiệp và các nghị định dưới luật, cùng các sáng kiến lâm nghiệp ở cấp cộng đồng đã được PanNature triển khai và được các cơ quan ban ngành, địa phương ghi nhận.  

Sau thời gian dài gắn bó với tổ chức ở vị trí Phó Giám đốc, từ tháng 1/2019 ông Dũng sẽ giữ vai trò cố vấn kỹ thuật cho PanNature cho đến cuối tháng 4/2019.  

Đội ngũ PanNature trân trọng ghi nhận và tri ân sự cống hiến của ông đối với sự phát triển của tổ chức cũng như đóng góp của ông đối với công cuộc bảo tồn thiên nhiên – môi trường tại Việt Nam. 

Trong thời gian trước mắt, nếu quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trao đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chính sách tài nguyên, môi trường thuộc lĩnh vực quản lý trước đây của ông Nguyễn Việt Dũng, xin vui lòng liên hệ ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature.

Back To Top