skip to Main Content
Cán Bộ PanNature được EcoPeace Leadership Program Lựa Chọn

Cán bộ PanNature được EcoPeace Leadership Program lựa chọn

Chủ trì dự án “Tác động của dự án thủy điện nhỏ đến sinh kế người dân và hệ sinh thái dưới góc nhìn từ người dân địa phương”, chị Chảo Thị Yến, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã được Hội đồng EcoPeace Leadership Program (Tạm dịch: Chương trình thủ lĩnh Sinh thái – Hòa Bình) lần thứ 13 lựa chọn là một trong 10 đại diện của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam  được lựa chọn lần này. Theo đó, từ 21/05 đến ngày 25/05/ 2019, cùng với các “thủ lĩnh” từ 7 quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đại diện PanNature sẽ tham gia Diễn đàn Môi trường Châu Á – Thái Bình Dương tại Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc để khởi động EcoPeace Leadership Program lần thứ 13.

Tại đây, các “thủ lĩnh” sẽ giới thiệu ý tưởng thực hiện dự án của mình, tiếp thu kinh nghiệp từ các thủ lĩnh năm trước, lắng nghe đóng góp chia sẻ từ các chuyên gia trong ngành để hoàn thiện và phát triển dự án.

Chương trình EcoPeace Leadership Program là chương trình thường niên, do Eco-Peace Leadership Center – EPLC Hàn Quốc và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phối hợp tổ chức nhằm mục đích nâng cao năng lực cho các nhà lãnh đạo trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường, cung cấp cơ hội tìm hiểu công nghệ và thông tin hiện đại thông qua các chương trình và chia sẻ giữa các CSOs trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, đồng thời, thúc đẩy hợp tác quốc tế khu vực trong lĩnh vực môi trường.

Chương trình tài trợ cho các nghiên cứu nhỏ do ứng viên tự chọn thuộc 7 chủ đề lớn: Sa mạc hóa và rừng; Nước và Đê Đập; Năng lượng tái tạo; Sự hồi sinh của cộng đồng địa phương; Môi trường sinh thái đô thị; Môi trường và văn hóa; Hòa bình và hợp tác. Chương trình này thường kéo dài 1 năm, tuy nhiên với từng dự án, thời gian có thể kéo dài hơn. 

Back To Top