skip to Main Content
Tập Huấn: Tuần Tra Bảo Vệ Rừng VQG Kon Ka Kinh

Tập huấn: Tuần tra bảo vệ rừng VQG Kon Ka Kinh

Ngày 24/4, PanNature và đối tác GreenViet đã ­phối hợp với 2 đơn vị chủ rừng là Hạt kiểm lâm số 2 Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh và Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Rong, xã Đăk Rong tổ chức Tập huấn Kỹ thuật tuần tra bảo vệ rừng cho 27 thành viên thuộc 3 cộng đồng thôn Kon Lanh Te, thuộc địa bàn Dự án Quản trị tài nguyên nước do Tổ chức Oxfam tài trợ.

Nội dung tập huấn gồm gồm: Hướng dẫn thông tin các bảng thu số liệu/ ứng dụng lưu đường đi tuần tra Locus Map trên điện thoai và các vấn đề cần lưu ý trong công tác tổ chức tuần tra độc lập do cộng đồng tự thực hiện. Chương trình tập huấn bao gồm cả hoạt động điền dã tại hiện trường trong lâm phận rừng Công ty Lâm nghiệp Đăk Rong giao khoán cho cộng đồng thôn nhằm nâng cao kỹ năng báo cáo điều tra rừng và hướng dẫn cách ghi chép thông tin tuần tra đầy đủ và chi tiết hơn.

Hoạt động tập huấn cũng tạo điều kiện để các thành viên của 3 tổ lâm nghiệp cộng đồng thuộc dự án có cơ hội giao lưu với nhau và chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình tổ chức tuần tra bảo vệ rừng/ nâng cao năng lực tổ chức sự kiện/ nâng cao năng lực làm việc nhóm.

Một số hình ảnh buổi tập huấn:

Báo cáo kết quả tuần tra và nhận xét

Back To Top