skip to Main Content

Tổng kết Dự án Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phục hồi rừng tự nhiên

Ngày 29/3/2019, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Hội phụ nữ xã Xuân Nha, Ban quản lý Khu BTTN Xuân Nha tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phục hồi rừng tự nhiên tại KBTTN Xuân Nha” tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Dự án Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong phục hồi rừng tự nhiên tại KBTTN Xuân Nha” do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tài trợ, được thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019. Hội thảo là sự kiện nhằm tổng kết và quảng bá các kết quả của Dự án, đồng thời thảo luận để xây dựng một cơ chế chia sẻ lợi ích trong trồng rừng phục hồi giữa Hội phụ nữ xã Xuân Nha và BQL rừng đặc dụng Xuân Nha, chuẩn bị tiền đề cho trồng rừng phục hồi trong thời gian tới.

Tại Hội thảo, Hội phụ nữ xã Xuân Nha đã chia sẻ về kết quả đạt được sau khi được PanNature tập huấn về nhân giống cây rừng trong thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019.  Qua đó, Hội phụ nữ xã Xuân Nha đã gieo ươm và nhân giống được trên 2000 cây rừng bản địa các loại, như Giổi, Trẩu, Vối, Mắc khén, Trám đen, Khôi tía, Xạ đen. Số cây giống này sẽ được tiếp tục chăm sóc cho tới khi đạt tiêu chuẩn cho trồng rừng.

Đồng thời, Hội phụ nữ xã Xuân Nha cũng trình bày về kết quả khảo sát lựa chọn khu vực dự kiến trồng rừng phục hồi và kế hoạch cũng như thiết kế trồng rừng cho diện tích dự kiến trồng. Theo đó, khu vực lựa chọn trồng rừng phục hồi là khu vực đất nương rẫy cũ nằm trong phạm vi rừng đặc dụng của Khu BTTN Xuân Nha tại bản Chiềng Hin, xã Xuân Nha.

Diện tích dự kiến trồng là 2 ha theo hình thức trồng rừng hỗn giao cây gỗ, cây đa mục đích và cây thuốc dưới tán. Hạch toán chi phí và lợi nhuận được tính theo 2 công thức thiết kế trồng rừng là: Giổi xanh + Mắc Khén + Xạ đen và Trám đen + Trẩu + Xạ đen. Theo tính toán, sau 8 năm trồng rừng, mỗi diện tích ha rừng trồng phục hồi có thể cho thu nhập lên tới 500 triệu đồng/năm từ thu hái lâm sản ngoài gỗ.

Cây giống được mang tới để trưng bày tại hội thảo (Ảnh: PanNature)

Dựa trên các kiến thức, kỹ năng về trồng rừng phục hồi đã được PanNature tập huấn kết hợp với phương án trồng rừng đã xây dựng, tại Hội thảo, Hội phụ nữ xã Xuân Nha đã cùng Ban quản lý Khu BTTN Xuân Nha tiến hành thảo luận cơ chế chia sẻ lợi ích trong phối hợp trồng rừng phục hồi. Theo đó, Ban quản lý có trách nhiệm giao các diện tích đất trống phù hợp trong rừng đặc dụng để Hội phụ nữ xã Xuân Nha trồng rừng phục hồi theo thiết kế và theo quy trình trồng rừng chung. Quá trình thiết lập rừng trồng phục hồi sẽ được Ban quản lý Khu BTTN Xuân Nha hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật.

Cây giống tại Vườn ươm của PanNature
Vườn cây giống tại Văn phòng hiện trường của PanNature (Ảnh: PanNature)
Vườn cây giống tại Văn phòng hiện trường của PanNature (Ảnh: PanNature)

Dự kiến, khi rừng trồng khép tán thì diện tích này sẽ được hưởng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng và giao khoán bảo vệ rừng của Khu BTTN Xuân Nha cho công tác bảo vệ, chăm sóc rừng. Hội phụ nữ xã Xuân Nha được phép thực hiện các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, được khai thác sử dụng các lâm sản phụ như hoa quả, các lâm sản thu từ dưới tán rừng trong diện tích trồng rừng.

Rừng ở xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La (Ảnh: PanNature)

Theo nhận định của cả Ban quản lý Khu BTTN Xuân Nha và Hội phụ nữ xã Xuân Nha, chương trình Dự án sẽ mang lại hiệu quả tốt và có ý nghĩa thực tiễn. Tuy nhiên, khó khăn nhất trong việc phối hợp trồng rừng giữa hai đơn vị theo ý tưởng của dự án là thiếu hụt nguồn kinh phí trồng rừng, cụ thể là các khoản chi cho vận chuyển, phân bón và tiền công cho các công việc nặng nhọc mà phụ nữ không làm được… Từ đó, hai đơn vị đề xuất PanNature tìm kiếm các nguồn tài trợ để tiếp tục triển khai ý tưởng của dự án này.

Trong thời gian tới, PanNature sẽ nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài trợ để tiếp tục đồng hành cùng Ban quản lý Khu BTTN Xuân Nha và Hội phụ nữ xã Xuân Nha trong hoạt động trồng rừng phục hồi.

Back To Top