skip to Main Content

Đối thoại về quản lý và bảo vệ rừng tại huyện A Lưới

Ngày 10/5, tại xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện A Lưới tổ chức đối thoại về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với các chủ rừng và cộng đồng trên địa bàn.

Gần 30 đại biểu đến từ Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới, UBND xã Hương Nguyên, KBT Sao La – Thừa Thiên Huế, Ban quản lý rừng đặc dụng A Lưới, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Hòa và 23 nhóm hộ bảo vệ rừng xã Hương Nguyên đã chia sẻ tình hình về công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, nhất là sự tham gia của người dân vào công tác bảo vệ rừng, qua đó xác định những khó khăn và thách thức trong quá trình thực hiện quản lý rừng tại địa bàn xã Hương Nguyên nói riêng và huyện A Lưới nói chung.

Qua cuộc đối thoại, các bên đã đưa ra những đề xuất và giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả sự hợp tác giữa các bên trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chia sẻ lợi ích công bằng giữa các bên hướng tới quản trị rừng bền vững.

Kết quả của cuộc họp tham vấn này sẽ được chia sẻ tại hội thảo quốc gia trong tháng 6 và đóng góp vào cơ chế chia sẻ lợi ích trong Chương trình giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng tại Bắc Trung Bộ.

Một số hình ảnh tại buổi đối thoại:

Back To Top