skip to Main Content

PanNature bổ nhiệm Phó Giám đốc mới

Ngày 17/05/2019, bà Nguyễn Thị Hải Vân chính thức được bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách mảng nghiên cứu chính sách của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), theo Quyết định số 503/QĐ – LHHVN của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Giám đốc PanNature

Bà Vân gắn bó với PanNature từ năm 2008 và đã trải qua nhiều vị trí quan trọng tại Trung tâm, từ Cán bộ nghiên cứu, Điều phối viên Chương trình, Trưởng phòng, Cố vấn chương trình Nghiên cứu Chính sách trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc.

Ở mỗi cương vị đã trải qua, bà Vân đều có những đóng góp nổi bật cho hoạt động của Phòng Nghiên cứu Chính sách nói riêng và PanNature nói chung thông qua những công trình nghiên cứu, phân tích và khuyến nghị chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Ở vị trí mới, bà Vân sẽ đảm nhiệm việc giám sát, hỗ trợ các hoạt động của Phòng Nghiên cứu – Chính sách, bao gồm định hướng, dẫn dắt về mặt chuyên môn và chiến lược, chịu trách nhiệm về chất lượng và hỗ trợ Giám đốc ra quyết định với các sản phẩm, kiến nghị chính sách.

Hiện bà Vân đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ trực thuộc Viện Địa lý và Phát triển Bền vững, Đại học Lausanne (Thuỵ Sĩ) sau khi hoàn thành Chương trình Thạc sĩ Chính sách Lâm nghiệp và Bảo tồn thiên nhiên tại Đại học và Viện Nghiên cứu Wageningen, Hà Lan, cùng nhiều chương trình đào tạo chuyên môn khác.  

Back To Top