skip to Main Content
VRG Tổ Chức Tập Huấn Kết Nối Cộng đồng

VRG tổ chức Tập huấn Kết nối cộng đồng

Trong hai ngày 25 và 26/4, VRG phối hợp với Tổ chức Oxfam tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Kết nối cộng đồng” cho đối tượng là cán bộ thuộc các bộ phận liên quan đến công tác phát triển bền vững, Ban chỉ đạo phát triển bền vững các công ty cao su tại khu vực Lào và Campuchia.

Học viên lớp tập huấn chụp hình kỷ niệm với lãnh đạo VRG và đại diện các tổ chức.

Tham dự khai mạc lớp tập huấn có ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ, Phó Ban thường trực chỉ đạo phát triển bền vững VRG; Bà Lê Kim Thái – Điều phối viên chương trình, Tổ chức Oxfam; Bà Đỗ Hải Linh – Trưởng phòng Nghiên cứu chính sách PanNature; Ông Trương Quốc Cần – Giám đốc Viện tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi cùng học viên của các đơn vị trực thuộc VRG tại Lào, Campuchia.

Giảng viên trình bày tập huấn

Lớp tập huấn sẽ trang bị cho cán bộ quan hệ cộng đồng phương pháp luận, kỹ năng lập kế hoạch kết nối và làm việc với cộng đồng hiệu quả, kỹ năng lập kế hoạch ngắn và dài hạn cho hoạt động làm việc với cộng đồng.

Nguồn: Tạp chí Cao su Việt Nam

Back To Top