skip to Main Content
PanNature Tham Gia Ký Tuyên Bố “Một ASEAN Mà Chúng Tôi Muốn”

PanNature tham gia ký Tuyên bố “Một ASEAN mà chúng tôi muốn”

Tuyên bố mở “The ASEAN We Want” (Một ASEAN mà chúng tôi muốn) đã được 110 tổ chức và mạng lưới cộng đồng xã hội dân sự khu vực Đông Nam Á và các tổ chức quốc tế liên quan gửi đến các nhà lãnh đạo ASEAN. Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là một trong 6 tổ chức ngoài công lập của Việt Nam tham gia ký tên dưới Bản Tuyên bốnày.  

Bản Tuyên bố này được đưa ra nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 34 đang diễn ra tại Bangkok Thái Lan nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo ASEAN tôn trọng các quyền và sinh kế của người dân.

Trong Tuyên bố này, các tổ chức nhận định rằng hội nhập kinh tế ASEAN đã ưu tiên lợi ích của các nhà đầu tư mà ít quan tâm đến các tác động tiêu cực đối với cuộc sống, sinh kế và điều kiện kinh tế của người dân địa phương. Các tổ chức đã liệt kê 14 điểm mà các tổ chức kỳ vọng Hội nghị có thể làm được để có một ASEAN công bằng, thịnh vượng và bền vững.

Các tổ chức cho rằng chủ đề của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 là “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự phát triển bền vững”. Tuy nhiên, “tính bền vững” vẫn tiếp tục được sử dụng để biện minh và che giấu tác động sâu rộng của các dự án quy mô lớn, đe dọa cuộc sống và hạnh phúc của cộng đồng địa phương, làm tổn hại đa dạng sinh học và hệ sinh thái ở nhiều khu vực.

Bản Tuyên bố cũng cho rằng không thể đạt được “một ASEAN tập trung vào con người” trừ khi vai trò, quyền và sinh kế của người dân được chính phủ các nước ASEAN và các chủ thể có liên quan khác như các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 20-23/6/2019.  Đây là Hội nghị Cấp cao đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái Lan.

Toàn văn Bản tuyên bố bằng tiếng Anh.

Back To Top